University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
O VERN'u
Informacije

Kontakt

Veleučilište VERN' Sveučilište VERN'
Adresa: Trg bana J. Jelačića 3, 10000 Zagreb Adresa: Trg bana J. Jelačića 3, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 48 25 927 Telefon: +385 (0)1 48 25 927
Faks: +385 (0)1 48 25 910 Faks: +385 (0)1 48 25 910
OIB: 72704766886
IBAN: HR14 2330 0031 1002 1118 4

ŽR: Splitska banka

      2330003-1100211184


-----------------------------

Odjel za komunikacije

Ana Belić

voditeljica Službe za interne komunikacije
Telefon: 01 48 81 832
e-mail: ana.belic@vern.hr
Matea Šumak

Telefon: 01 48 81 833

e-mail: matea.sumak@vern.hr

Kristijan Pakšec izvršni direktor Odjela za komunikacije
e-mail: kristijan.paksec@vern.hr

Odjel za logistiku

Zoran Štefančić pomoćnik izvršnog direktora Odjela za logistiku
Telefon: 01 48 81 823
Franka Bliznac IT potpora
Telefon: 01 48 81 823
Krešimir Ban izvršni direktor Odjela za logistiku
Telefon: 01 48 25 916

Odjel za ljudske resurse

Ivana Vrhovski

voditeljica Odjela za ljudske resurse
Telefon: 01 48 81 838
e-mail: ivana.vrhovski@vern.hr

Referada

Dubravko Pjevac voditelj studentske referade
e-mail: dubravko@vern.hr

Ivana Cipriš

pomoćnica voditelja studentske referade
e-mail: ivana@vern.hr

Radno vrijeme za studente:

ponedjeljak - petak, 08:00 - 18:00 h

Telefon:

01 48 81 821

Snježana Sadarić referada studija Turizma
e-mail: snjezana.sadaric@vern.hr

Radno vrijeme za studente:

ponedjeljak–četvrtak, 09:00–17:00 sati; petak, 10:00–18:00 sati (tijekom akademske godine)

Telefon:

01 48 81 822

Tajništvo

Dolores Radovčić

tajnica Veleučilišta VERN'
Telefon: 01 48 81 831
e-mail: dolores@vern.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak: 10:00 - 12:00 h, 15:00 - 17:00 h

Utorak: 14:00 - 17:00 h

Srijeda: 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00 h

Četvrtak: 14:00 - 17:00 h

Petak: 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00 h


Ukoliko predloženi termini ne odgovaraju, sastanak će se održati prema dogovoru.

Ured administracije

Ines Klarić

Voditeljica Ureda administracije
Telefon: 01 48 81 820
Fax: 01 48 81 830
e-mail: ines.klaric@vern.hr

Računovodstvo

Diana Kunštek 

Telefon: 01 48 81 835
Fax: 01 45 01 140
e-mail: kunstek@vern.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak: 10:00 - 14:00 h

Marko Prelec

Telefon: 01 48 81 835
Fax: 01 45 01 140

e-mail: marko.prelec@vern.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak: 08:00 - 16:00 h

Jela Kraljević

računovodstvo studija Turizma

Telefon: 01 48 81 836
Fax: 01 45 01 140

e-mail: jela.kraljevic@vern.hr

Dekan/Privremeni rektor

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila dekan / privremeni rektor
Telefon: 01 48 25 927
e-mail: dekan@vern.hr

Prodekanica za studije

Višnja Grozdanić 

zamjenica predsjednika Upravnog vijeća, prodekanica za studije
Telefon: 01 48 25 926
e-mail: visnja.grozdanic@vern.hr

Radno vrijeme

Prodekanica za studije će primati studente
ponedjeljkom od 10 do 12 sati, a za ostale dane po dogovoru.

Prodekanica za strateški razvoj

Iva Biondić  prodekanica za strateški razvoj
Telefon:
e-mail: iva.biondic@vern.hr 

Ured uprave

Ivo Ivančić

direktor Ureda uprave, zamjenik o.d. glavnog direktora
Telefon: 01 48 25 918
e-mail: ivo.ivancic@vern.hr

Rosa Gabelica 

voditeljica Ureda uprave
Telefon: 01 48 25 927
Faks: 01 48 25 910
e-mail: rosa@vern.hr

Predsjednik Upravnog vijeća

Branko Štefanović 

predsjednik Upravnog vijeća, o.d. glavnog direktora
Telefon: 01 48 25 927

Znanstveni savjetnik uprave

prof. dr. sc. Mijo Vrhovski 

znanstveni savjetnik uprave
Telefon: 01 48 25 927

Menadžer kvalitete

Diana Plantić Tadić 

menadžer kvalitete
e-mail: diana.plantic-tadic@vern.hr
Telefon: 091 48 25 923

Knjižnica

Jagoda Jureković

Telefon: 01 48 81 828
e-mail: jagoda.jurekovic@vern.hr

Radno vrijeme za studente

radnim danom od 11:00 do 18:00 h

Ured za koordinaciju preddiplomskih stručnih studija

Joško Meter

voditelj preddiplomskog studija
Ekonomija poduzetništva
Telefon: 01 48 81 839
e-mail: josko.meter@vern.hr

Ivo Beroš

zamjenik voditelja preddiplomskog studija
Poslovna informatika
Telefon: 01 48 81 839

e-mail: ivo.beros@vern.hr

Martina Majić

voditeljica preddiplomskog studija
Turizam - turistički i hotelski menadžment

Telefon: 01 48 81 839
e-mail: martina.majic@vern.hr

Nataša Jeličić

zamjenica voditelja preddiplomskog studija
Novinarstvo

Telefon: 01 55 55 081
e-mail: natasa.jelicic@vern.hr

Ozana Ramljak voditeljica preddiplomskog studija
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
Telefon: -
e-mail: ozana.ramljak@vern.hr
Marina Fintić koordinatorica preddiplomskih stručnih studija
Telefon: 01 48 81 839
e-mail: marina.fintic@vern.hr
radno vrijeme: ponedjeljak-petak 09:00-17.00 h

Ured za koordinaciju specijalističkih diplomskih stručnih studija

Zrinka Gregov

voditeljica specijalističkog diplomskog stručnog studija
Poduzetnički menadžment
e-mail: zrinka.gregov@vern.hr

Mirela Holy

voditeljica specijalističkog diplomskog stručnog studija
Upravljanje poslovnim komunikacijama

e-mail: mirela.holy@vern.hr

Marijan Milinović voditelj specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstvo i financije

e-mail: marijan.milinovic@vern.hr

Snježana Boranić
Živoder
voditeljica specijalističkog diplomskog stručnog studija
Menadžment održivog razvoja turizma
e-mail: snjezana.boranic-zivoder@vern.hr
Željko Dobrović voditelj specijalističkog diplomskog stručnog studija
IT menadžment 

e-mail: zeljko.dobrovic@vern.hr

Klara Lisec

koordinatorica specijalističkih diplomskih stručnih studija
Telefon: 01 45 01 141

e-mail: klara.lisec@vern.hr

Kako bi stalno unaprjeđivali kvalitetu naših usluga i gradili još kvalitetniji odnos s korisnicima, pozivamo vas da nam se sa svojim pohvalama, pitanjima, komentarima i sugestijama javite na email adresu zelim.reci@vern.hr.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh