Poslovni hrvatski jezik (II. dopunjeno izdanje) - Izdavaštvo
 
University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
O VERN'u
Izdavaštvo

Poslovni hrvatski jezik (II. dopunjeno izdanje)

Autori: Vicko Krampus, Snježana Zrinjan

Naslov: Poslovni hrvatski jezik

Vrsta: Udžbenik

Cijena: 300,00 kn

Veleučilište VERN', Biblioteka Business Class, Zagreb, 2013.

Ovo je dopunjeno izdanje udžbenika Poslovni hrvatski jezik, prvoga udžbenika objavljenog u VERN'ovoj Biblioteci Business Class.

Drugo izdanje, kao i prethodno, na praktičan i jezgrovit način upoznaje studente poslovnih studija sa standardima poslovnoga komuniciranja, osnovama jezične kulture i temeljnim pravopisnim normama, omogućujući im tako usvajanje znanja i vještina bitnih za kultiviranu jezičnu praksu u poslovnom okruženju.

Udžbenik obrađuje temelje jezične kulture te pravopisne i gramatičke norme hrvatskog standardnog jezika, a sadrži i građu vezanu za poslovno komuniciranje. Novo izdanje obogaćeno je i novim poglavljima – o funkcionalnim stilovima standardnoga hrvatskog jezika, funkciji jezika u oglašavanju, poslovnom bontonu, kao i najčešćim pogreškama u poslovnom dopisivanju.

Također, poglavlje o povijesti hrvatskog jezika, s najvažnijim datumima, imenima i ostvarenjima, upoznaje korisnike udžbenika s vremensko-prostornim kontekstom hrvatske jezične problematike te barem na najelementarnijoj razini s važnošću razvoja svijesti o jezičnoj baštini.

Bilješka o autorima

Vicko Krampus

Rođen 1954. u Dubrovniku, profesor hrvatskoga jezika, književnosti i povijesti umjetnosti, koautor publikacije «Hrvatski na ispitu», kompendija srednjoškolskoga gradiva iz predmeta Hrvatski jezik i književnost, Dan, Zagreb, 2006.

Snježana Zrinjan

Rođena 1967., diplomirala kroatistiku i južnoslavenske filologije, profesorica hrvatskoga jezika na srednjoj školi i autorica više udžbenika iz književnosti i jezika za strukovne škole, kao i priručnika «Hrvatski na maturi».

Imena sudionika na publikaciji:

urednik: Tomislav Štuka, recenzenti: prof. dr. sc. Marko Samardžija, mr. sc. Olivera Jurković Majić, lektura: Vicko Krampus, Snježana Zrinjan, vizualno oblikovanje: Jasmina Bogdanović, fotografi: Tomislav Marić, Petar Vučetić, Thinkstock, prijelom i priprema: Shift

 
Ključne riječi: poslovni-hrvatski-jezik, Poslovni-hrvatski-jezik-drugo-izdanje
 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh