Čestitamo dr. sc. Dijani Pletikosi na obrani doktorske disertacije - Znanstveno napredovanje - 16.1.2015.
 
University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Vijesti
Znanstveno napredovanje

Čestitamo dr. sc. Dijani Pletikosi na obrani doktorske disertacije

Dijana Pletikosa, VERN'ova profesorica s katedre Ekonomije i marketinga uspješno je obranila doktorsku disertaciju na temu "Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na uspješnost poslovanja u hotelijerstvu", na poslijediplomskom doktorskom studiju EDAMBA na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Profesorica Pletikosa time je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomskih znanosti, grane makroekonomije.

Čestitamo dr. sc. Dijani Pletikosi!


Sažetak doktorske disertacije

Osnovni cilj disertacije je istražiti utjecaj inozemnih izravnih ulaganja (FDI) na rezultate poslovanja u hotelijerstvu. Drugi značajan cilj je izmjeriti stupanj financijske uspješnosti na kojem hrvatsko hotelijerstvo trenutno posluje te odrediti čimbenike bitne za poboljšanje financijskih rezultata. Prva hipoteza rada sugerira da Hrvatska po financijskim rezultatima poslovanja hotelijerstva zaostaje za konkurentima (Italija, Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Turska).

Istraženi su najvažniji pokazatelji specifični za hotelijerstvo, a to su: prosječna dnevna cijena sobe (ADR), prihod po raspoloživoj sobi (RevPAR) i zauzetost kapaciteta. Rezultati komparativne analize, kao i rezultati anketnog istraživanja potvrdili su da se Hrvatska u sve tri kategorije nalazi ispod prosjeka svojih konkurenata. Analizom rezultata poslovanja hotela različitih kategorija potvrđena je druga hipoteza koja pretpostavlja da ulaganje u podizanje kategorije hotela dugoročno dovodi do povećanja financijskih rezultata poslovanja. Dokazano postojanje pozitivne korelacije između kategorije i uspješnosti poslovanja hotela ukazuje na nužnost ulaganja u podizanje kvalitete, kako bi se produžila sezona i povećala profitabilnost djelatnosti.

Treća hipoteza implicira da hotelijeri u inozemnom vlasništvu posluju bolje od domaćih, što je ekonometrijskim modeliranjem dijelom potvrđeno i to ako se promatra zauzetost smještajnih kapaciteta i podizanje njihove kvalitete. Ukoliko se promatraju prihodi, zaključak je da su na njih veći utjecaj imala domaća ulaganja. Objašnjenje je u oscilacijama u priljevima FDI-a, nedostatku greenfield investicija te činjenici da je povrat ulaganja u podizanje kategorije hotela dug, tako da se učinci FDI-a ne mogu očekivati u kratkom roku.

Istraživanjem utjecaja porezne politike na privlačenje FDI-a djelomično je potvrđena hipoteza da FDI idu u zemlje s nižim poreznim opterećenjima. Pokazalo se da za privlačenje FDI-a korporativni porezi imaju veći značaj od PDV-a. Hrvatska je porezno relativno konkurentna destinacija, ali FDI ne dolaze u značajnijim iznosima zbog drugih problema, kao što su administrativne prepreke, visok stupanj korupcije i česte izmjene propisa. Nedostatak svježeg kapitala je kočnica razvoja hotelijerstva te je nužno okretanje međunarodnim izvorima financiranja kako bi se podigla konkurentnost destinacije i ostvarili veći prihodi bez nepotrebnog i po okolinu štetnog povećanja fizičkog obujma turizma.

Spoznaje do kojih se došlo u ovom radu mogu pomoći kreatorima ekonomske politike u stvaranju polazne osnove za rješenje nekih razvojnih dilema i donošenju strategijskih odluka o vrsti i načinu investiranja u hotelijerstvu, kao i o poticajima za privlačenje FDI-a u tu djelatnost.

 
Odjel za komunikacije
Autor fotografija: Petar Vučetić
 
Datum objave: 16.1.2015.
 
Ključne riječi: znanstveno-napredovanje, obrana-doktorske-disertacije, doktorska-disertacija, Dijana-Pletikosa
 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 
Vezane novosti
 

na vrh