Opis predmeta 1. semestra - IT menadžment
 
University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
IT menadžment
IT menadžment

Opis predmeta 1. semestra

Predmeti u 1. semestru

Opis

Tehnološka osnovica informacijskih sustava

Kolegij je usmjeren osposobljavanju studenata/ica za samostalno promišljanje i razumijevanje dijelova strukture informacijskih sustava i njihovu pravilnu raspodjelu. Tijekom nastave bit će obrađeno modeliranje IS na temelju realno postojećih poslovnih sustava, s težištem na metodama i resursima pri realizaciji.

Kvantitativne metode u menadžmentu

Primjena matematike i matematičkog programiranja u menadžmentu. Problemi se sagledavaju putem njihove formulacije te se ovisno o vrsti problema primjenjuju postupci kao što su linearno, cjelobrojno, kvadratično ili neko drugo programiranje.

Metode poslovnog upravljanja

Cilj kolegija odnosi se na usvajanje i savladavanje temeljnih koncepata – IT kao podrška poslovanju i poslovnim procesima, te upravljanje IT organizacijama i kapacitetima. Kolegij uključuje sadržaje poput modela implementiranja informacijskih tehnologija, razumijevanja mehanizama koji IT-ju omogućuju stvaranje poslovne vrijednosti, ovisnosti poslovanja o automatizaciji procesa, vezi poslovnog odlučivanja i sustava za analizu podataka, osnova modela cloud computinga te drugih tema vezanih uz ciljeve kolegija.

Poslovno izvješćivanje

Po savladavanju kolegija očekuju se kompetencije vezane uz razumijevanje i sudjelovanje u kreiranju poslovnih izvješća za sve razine menadžmenta. Kao i prilagođavanje poslovnih izvješća organizacijskoj strukturi podataka te učinkovito pretraživanje poslovnih podataka.

 

Sadržajno kolegij se sastoji od sljedećih cjelina: Razumijevanje poslovnog izvješćivanja – business intelligence (BI). Opis BI. Definicija BI ciklusa. Premošćivanje analitičkog procjepa. Multidimenzijska analiza. Operacijski sustavi. Sustavi BI. Podatkovni pogled visoke razine. Izvješčivanje i analiza. Skladištenje podataka (Data warehousing). Identificiranje prilika za BI. Evaluacija alternativa. Implementacija BI rješenja. Implementacijska strategija.

Posebne metode projektiranja informacijskih sustava

Kolegij je usmjeren stjecanju kompetencija iz područja primjene informacijskih sustava u organizaciji. Proučavaju se metode korištenja prema specifičnosti njihove organizacije, razvoj prototipa, objektna analiza i dizajn te druge suvremene metode koje se koriste prilikom projektiranja informacijskih sustava.

Engleski poslovni jezik

Kolegij je namijenjen stjecanju vještina potrebnih u poslovnoj komunikaciji. Neka od područja koja kolegij obrađuje su: poslovno usmeno i pismeno komuniciranje, korektnost odabira vokabulara, točnost jezika, jezik sastanaka, prezentacija i pregovaranja, korisne fraze u usmenoj i pismenoj komunikaciji, termini u poslovnim procesima... Također, obrađena su područja primjene u marketingu, financijama, multikulturalnoj okolini te ostalim područjima važnima za poslovnu komunikaciju.

Programska rješenja za potporu poslovanju tvrtke

Kolegij je strukturiran tako da se studenti upoznaju s mogućnostima programske podrške u potpori poslovanju. Pri tome se obrađuju područja generičkih tipova programske podrške (ERP, CRM, BI, EPM…), razvoja programske podrške i njene implementacije, a navedena područja obrađuju se i prema područjima primjene. Sadržaj kolegija uključuje i proučavanje metoda i postupaka funkcionalne specifikacije, fit-gap analizu funkcionalnosti, analizu rizika uvođenja i predviđanje očekivanih rezultata u postimplementaciji.

 
Ključne riječi: Opis-predmeta-1-semestra
 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh