O studiju
 
University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Menadžment održivog razvoja turizma
O studiju

Naziv studija: Menadžment održivog razvoja turizma
Izvođač: Veleučilište VERN'
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Stručno zvanje: Stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta (struč.spec.oec.) - razina stručnog magisterija
Trajanje: dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestra
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo trajnu Dopusnicu 24. lipnja 2008. godine

 

Zašto studirati Menadžment održivog razvoja turizma?

Turizam je izuzetno dinamična gospodarska aktivnost koja iz godine u godinu bilježi stope rasta. Pod utjecajem društvenih, tehnoloških, gospodarskih i drugih kretanja brzo se mijenja i traži različita specijalistička znanja i vještine. Upravljanje turizmom postaje izazov koji mora objediniti potrebu čuvanja naslijeđenih resursa, ali i potrebe poduzetnika, lokalnog stanovništva i sve većih očekivanja turista. Prognoze govore o daljnjem rastu turističkog prometa, a time raste i potreba za kvalitetnim i kompetentnim menadžerskim kadrovima. Oni na suvremena tržišna kretanja moraju odgovoriti kreativnim pristupom i prepoznavanjem prilika na visoko konkurentnom turističkom tržištu. Upravo je to glavni cilj ovoga studija. 

Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?

Studenti koji završe ovaj specijalistički diplomski stručni studij stječu znanja neophodna za obavljanje  visokostručnih, upravljačkih poslova iz područja turizma i hotelijerstva, a koja se temelje na postulatima održivog razvoja. To im omogućuje program u kojem se turizam obrađuje iz različitih perspektiva i područja: marketinga, psihologije, sigurnosti, menadžmenta, suvremenih trendova, sociologije, poduzetništva, upravljanja ljudskim potencijalima.

Takav pristup osigurava stjecanje različitih kompetencija koja na kraju rezultiraju cjelovitim razumijevanjem fenomena turizma. 

Stečena znanja omogućavaju studentima obavljanje brojnih poslova vezanih uz menadžment turizma (organizacija, planiranje i marketing turizma za potrebe različitih subjekata) u turističkim poduzećima, hotelima i drugim smještajnim objektima, kao i drugim nositeljima aktivnosti, turističkim zajednicama, odjelima turizma u lokalnoj upravi, sustavu gospodarske komore, turističkim agencijama i destinacijskim menadžment organizacijama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh