University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Kriteriji za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Kriteriji za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, izvodi se uz prostornu i logističku podršku Veleučilišta VERN', a na temelju sklopljenog sporazuma između dvije ustanove

Zainteresirani kandidati za upis na trogodišnji poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Ekonomije i poslovne ekonomije, moraju imati zadovoljene sljedeće kriterije:

 • Prethodno visoko obrazovanje na jednom od stupnjeva kako slijedi:
  • ukoliko su završili specijalistički diplomski stručni studij, trebaju položiti Prijelazni sveučilišni semestar koji u Zagrebu zajednički izvode Ekonomski fakultet iz Rijeke i Veleučilište VERN',
  • završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz područja ekonomije,
  • završen odgovarajući četverogodišnji predbolonjski sveučilišni studij ekonomije,
  • stečen magisterij znanosti iz područja ekonomije, prema propisima koji su važili prije ustrojavanja ovog doktorskog studija,
  • završen poslijediplomski specijalistički studij ekonomije,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • odgovarajući prosjek ocjena (najmanje 3,5 ili preporuka barem jednog sveučilišnog profesora, koji je upoznat s akademskim dostignućima potencijalnog kandidata/kinje).

Kandidati koji ispunjavaju kriterije za upis, na Natječaj se prijavljuju sa sljedećom upisnom dokumentacijom:

 1. popunjen obrazac prijave putem EduNeta sustava
 2. ovjerena preslika diplome (završenog diplomskog studija, odnosno preddiplomskog sveučilišnog studija)
 3. prijepis i prosjek ocjena
 4. preporuka jednog sveučilišnog profesora za kandidate koji su tijekom studija ostvarili prosjek manji od 3,5
 5. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 6. domovnicu – izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od šest mjeseci) ili drugi odgovarajući dokument za strane državljane
 7. izvadak iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od šest mjeseci)
 8. životopis
 9. motivacijsko pismo
 10. esej o području užeg znanstvenog interesa
 11. izjava kandidata u pisanom obliku o plaćanju školarine ili odluka o plaćanju, ukoliko školarinu plaća poslodavac.

NAPOMENA: studenti Veleučilišta VERN' nisu obavezni donositi dokumentaciju pod točkama 2. i 3., jer ona već postoji u arhivu Veleučilišta

Sve informacije oko upisnog postupka možete saznati u našem Odjelu za komunikacije, kod kolegica Ane Belić (01.4881.832, ana.belic@vern.hr) i Matee Šumak (01.4881.833, matea.sumak@vern.hr).

Kriteriji za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh