University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
NPP - Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij Ekonomije i poslovne ekonomije

NPP - Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij Ekonomije i poslovne ekonomije

Priznaje se 60 ECTS-a s PSS-a Marketing menadžment:

40 ECTS-a

Predavanja

20 ECTS-a

Po odabiru studenta

 

Obavezni predmeti

r.br.

Naziv predmeta

Predavanja

ECTS

1.

Filozofija i razvoj ekonomskih znanosti

24

4

2.

Makroekonomske teorije i politike

24

4

3.

Mikroekonomska teorija i primjena

24

4

4.

Kvantitativne metode

24

4

5.

Metodologija znanstvenog istraživanja

24

4

6.

(Ekonomske integracije)

24

4

7.

(Ekonomski razvoj (odabrane teme)

24

4

8.

(Odabrane teme iz Poslovne ekonomije)

24

4

9.

(Teorija poduzeća)

24

4

10.

Izborni predmet 1

20

4

11.

Izborni predmet 2

20

4

12.

Izborni predmet 3

20

4

UKUPNO

 

228

40

 

Od priznatih 40 ECTS-a (ranije navedeni predmeti se ne moraju polagati), priznaje se 20 ECTS-a prema odabiru studenta. Studentu je preostalo za položiti 30 ECTS-a + Doktorska disertacija:

Obavezni predmeti

r.br.

Naziv predmeta

Predavanja

ECTS

1.

Boravak na drugom sveučilištu/aktivno učešće na znanstvenim kolokvijima (doktorska konferencija)

0

20

2.

Objavljivanje znanstvenog članka

0

20

3.

Prezentacija i objava rada na međunarodnom znanstvenom skupu

0

10

4.

Sudjelovanje u izvođenju nastave

30

10

 

Obavezni predmeti

r.br.

Naziv predmeta

Predavanja

ECTS

1.

Doktorska disertacija

0

90

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh