Troškovi studija - ARH 15.1.2014
 
University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Ekonomija poduzetništva
Troškovi studija - ARH 15.1.2014

Studij Ekonomija poduzetništva privatni je studij čije se izvođenje financira isključivo iz vlastitih izvora.
Studenti plaćaju školarinu prema shemi plaćanja koju izaberu prilikom upisa u sklopu Ugovora o studiranju u kojem su definirana međusobna prava i obaveze (ugovor se potpisuje na početku studija i/ili na početku svake akademske godine).

Studenti imaju sva studentska prava kao i ostali redovni studenti na državnim visokim učilištima (iksicu, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje, studentski servis i sl.)

Školarine

Školarina uključuje:

 • Administriranje upisa i studiranja na Veleučilište VERN', indeks
 • Nastavu prema nastavnom planu i programu
 • Osnovnu literaturu za svaki predmet (udžbenici i skripte)
 • Terensku nastavu (troškovi prijevoza i terenskog programa)
 • Uporaba nastavne i prezentacijske opreme (računala, video, projektori, grafoskopi i sl.)
 • Uporaba informatičkog sustava Ustanove (EduNeta)
 • Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra (cyber-cafe...)
 • Mentorstvo i dopunsku nastavu u slučajevima opravdane potrebe
 • Dva izlaska na ispit za svaki kolegij studija
 • Prijavu na međunarodno priznat ispit Sveučilišta Cambridge iz poslovnog engleskog jezika na kraju 3. godine studija prema posebnom pravilniku
 • Nastavne materijale VERN’ove produkcije (pisane sažetke i podsjetnike za i sa predavanja i radionica, te skripta i sl.)
 • Svečanost dodjele diploma (izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.)
 • Program CARPE DIEM (korištenje sportskih objekata u terminima u najmu ustanove, posjete kazališnim predstavama i koncertima i sl.)

Školarinu* za studente koji se upisuju na Veleučilište VERN' u akademskoj godini 2013./14. moguće je platiti na jedan od tri ponuđena modela. Pojedini modeli razrađeni su dodatno na po tri pod-modela, ovisno o dinamici plaćanja čime se mogu ostvariti dodatni popusti.

Studij traje 3 godine, a godišnje školarine mogu se plaćati po slijedećim modelima:

1. Četverogodišnji model

Po ovom modelu troškovi studija podmiruju se tijekom trajanja tri studijske godine te jedne apsolventske godine. Student prije izlaska na obranu završnog rada mora podmiriti zadnju ratu ukupne četverogodišnje školarine. Po ovom modelu školarina se podmiruje u mjesečnim ratama, a ukupni godišnji troškovi su 29.040kn (okvirna mjesečna rata:2.420 kn). Za aktivaciju "Četverogodišnjeg modela" Ugovora o studiranju potrebno je kontaktirati odjel za komunikacije (01.4881.833).

2. Prilagođeni model

Po ovom modelu troškovi studija podmiruju se tijekom trajanja tri studijske godine. Model je prilagođen gospodarskoj situaciji na način da predviđa niže troškove na prve dvije godini studija, a razlika u troškovima nadoknađuje se na trećoj i/ili apsolventskoj studijskoj godini pri kraju studija. U sklopu prilagođenog modela školarina na godišnjoj razini može se podmirivati na jedan od slijedeća tri načina:

A. jednokratna godišnja uplata (popust od 9,5%, ukupni godišnji troškovi: 27.900 kn)

B. dvokratna godišnja uplata – jednom semestralno (popust od 4,25%, ukupni godišnji troškovi 29.140 kn)

C. dvanaest mjesečnih rata (bez popusta, ukupni godišnji troškovi 30.800 kn)

Za aktivaciju "Prilagođenog modela" Ugovora o studiranju potrebno je kontaktirati odjel za komunikacije (01.4881.833).

3. Standardni model

Po ovom modelu troškovi studija podmiruju se tijekom trajanja tri studijske godine. U sklopu standardnog modela školarina na godišnjoj razini može se podmirivati na jedan od slijedeća tri načina:

A. jednokratna godišnja uplata (popust od 9,5%, ukupni godišnji troškovi 33.250 kn)

B. dvokratna godišnja uplata – jednom semestralno (popust od 4,25%, ukupni godišnji troškovi 35.000 kn)

C. dvanaest mjesečnih rata (bez popusta, ukupni godišnji troškovi 36.750 kn)

Sukladno navedenim modelima godišnje obaveze po školarinama* iznose:

ČETVEROGODIŠNJI MODEL

MODEL RITAM OTPLATE MJESEČNA RATA UKUPNO GODIŠNJE
ČETVEROGODIŠNJI 
12 mjesečnih rata tijekom ak.god. 2.420,00 kn 29.040,00 kn

 

PRILAGOĐENI MODEL

MODEL RITAM OTPLATE POPUST MJESEČNA RATA UKUPNO GODIŠNJE
A.
jednokratna uplata tijekom ak.god.
9,50% - 27.900,00 kn
B. dvokratna uplata tijekom ak.god. 4,25% 14.685,00 kn 29.370,00 kn
C. 12 mjesečnih rata tijekom ak.god. - 2.570,00 kn 30.800,00 kn

* Prikazani troškovi po "Prilagođenom" modelu odnose se na prvu i (opcionalno) drugu godinu studija, a razlika do standardnog modela obračunava se u trećoj i (opcionalno) apsolventskoj godini studija

STANDARDNI MODEL

MODEL RITAM OTPLATE POPUST OKVIRNA RATA UKUPNO GODIŠNJE
A.
jednokratna uplata tijekom ak.god.
9,50% - 33.250,00 kn
B. dvokratna uplata tijekom ak.god. 4,25% 17.500,00 kn 35.000,00 kn
C. 12 mjesečnih rata tijekom ak.god. - 3.060,00 kn 36.750,00 kn

* Prikazani troškovi školarine odnose se na jednu godinu studija

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

Ekonomija poduzetništva
na vrh