University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Odnosi s javnošću i studij medija
Izvanredni studij OSJM

Studij

Naziv studija

Odnosi s javnošću i studij medija

Izvođač Veleučilište VERN'

Vrsta / stupanj visokoškolskog obrazovanja

Trogodišnji preddiplomski stručni studij

Trajanje (akd. god. / semestara)

3 akademske godine / 6 semestara

Način studiranja

Izvanredni studij

Stručno zvanje

stručni/a prvostupnik/ca (baccalaurea/baccalaureus) odnosa s javnošću

ECTS bodovi

180

Dopusnica

Ministarstvo izdalo trajnu Dopusnicu za izvođenje studija dana 30.11.2011.

Dokumenti


Početak nastave

listopad 2018.

Nastava

 

Broj sati redovne nastave

1040

Način pohađanja nastave

 

Nastava se održava u modulima – student sluša najviše dva predmeta istovremeno. Predavanja jednog predmeta traju između tri i četiri tjedana.
Dnevni angažman je oko 6 nastavnih sati pretežno u večernjem terminu (od 16,30 do 21,30 sati)

Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru svaki drugi tjedan radnim danom od 17 sati (3 do 6 školskih sati u večernjem turnusu). U tjednima između nastave odvijaju se konzultacije i mentorski rad.

 

Konzultacije

 

Specifičnost

Poseban naglasak na mentoriranom projektnom radu (konzultacije, seminarski radovi,...)

Studijski program trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Odnosi s javnošću i studij medija

Razlozi za pokretanje studija

Ovaj studij pokrenut je s ciljem doprinosa razvoju struke odnosa s javnošću u Hrvatskoj, prvenstveno kroz obrazovanje i stvaranje novih generacija stručnjaka za odnose s javnošću, a usporedno s tim i poticanje jače suradnje između akademskog i realnog sektora, te razmjenu znanja i iskustava.

Budućim stručnjacima za odnose s javnošću i medije na ovom je studiju omogućeno stjecanje teorijskih znanja, razvoj i usavršavanje stručnih praktičnih znanja, te kontinuirana interakcija s PR i medijskom praksom s kojom ih upoznaju predavači na studiju, renomirani stručnjaci u svom području te gostujući predavači, praktičari iz područja komunikacija i medija.

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Kroz stručni studij studenti/ice usvajaju sva relevantna znanja i vještine potrebne u profesionalnom radu u poslovima odnosa s javnošću u javno-političkim institucijama te privatnim i javnim kompanijama i ustanovama. Također, stječu stručnost i osposobljenost za rad u medijima i za različite oblike javnoga komuniciranja, a naročito za rad u poslovima:

    * korporativnog komuniciranja
    * kriznog komuniciranja
    * marketinga
    * istraživanja poslovnih obavijesti
    * odnosa s javnošću u privatnim i javnim kompanijama i ustanovama
    * oglašavanja
    * političkoga komuniciranja
    * pripremanja sadržaja za Internetske stranice
    * razvoja različitih komunikacijskih strategija upravljanja društvenim mrežama.

Dosadašnja iskustva VERN'a u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

U svom dosadašnjem radu VERN' je ostvario vrlo zapažene rezultate i uspjehe kako na poslovnom planu, tako i na području visokoškolskog stručnog i poduzetničkog obrazovanja.

Ekspertna skupina Sveučilišta Vaasa u Finskoj, koja je evaluirala program i djelovanje našeg visokog učilišta, posebno je istaknula njegovu kompetentnost za poduzetničku edukaciju, budući da je riječ o uspješnom poduzetničkom pothvatu samom po sebi.

VERN' se više godina za redom, prema službenim podacima o poslovanju te prema kriteriju novostvorene vrijednosti, nalazi među 1% najuspješnijih poslovnih subjekata u Hrvatskoj i jedina je visokoobrazovna ustanova u tom društvu. Uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, prema ISO 9001:2000., za koji je VERN' dobio certifikat još u rujnu 2004., jasno pokazuje temeljne pravce i težišta razvoja VERN'a.

Studij je kompatibilan s vizijom razvoja VERN'a, a to je prerastanje u ugledno regionalno visoko učilište, koje će stvarati suvremeno i izvrsno obrazovane buduće poduzetnike – kreatore novih radnih mjesta u vlastitim, obiteljskim ili drugim poduzetničkim tvrtkama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

Odnosi s javnošću i studij medija
na vrh