Redovni studij TM - Tehnički menadžment
 
University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Tehnički menadžment
Tehnički menadžment

Redovni studij TM

Studij

Naziv studija

Tehnički menadžment

Izvođač Veleučilište VERN'

Vrsta / stupanj visokoškolskog obrazovanja

Trogodišnji preddiplomski stručni studij

Trajanje (akd. god. / semestara)

3 akademske godine / 6 semestara

Način studiranja

Redovni studij 

Stručno zvanje

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer tehničkog menadžmenta

ECTS bodovi

180

Dopusnica

Ministarstvo je temeljem reakreditacije izdalo Potvrdu za izvođenje studija dana 18.10.2017.

Dokumenti


Početak nastave

listopad 2018.

Moduli

1. Politehnički modul
2. Opći komunikacijski modul
3. Ekonomski modul

Nastava

 

Broj sati redovne nastave po akad. god.

2230

Način pohađanja nastave

Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana.
Dnevni angažman je 5-6 nastavnih sati u večernjem terminu (od 16,30 do 21,30 sati)

Konzultacije

Intenzivni mentorski rad sa studentima uz dopunsku nastavu prema potrebi.

Specifičnost

Stimulativna nastava uz proaktivno i sukreatorsko djelovanje u obrazovnom procesu. Rad u malim studijskim grupama. Usmjerenost na praktičnu primjenu i provjerljivost svih usvojenih znanja i vještina. Nastava koncentrirana u istom turnusu tijekom cijele akademske godine što studentima omogućava lakše upravljanje svojim vremenom.

Odabirom izbornih predmeta studenti se opredjeljuju za četiri smjera:

  • strojarstvo
  • građevinarstvo
  • elektrotehnika
  • ekonomska politehnika

Studijski program trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Tehnički menadžment

Razlozi za pokretanje studija

Proizvodnom sektoru u Hrvatskoj neophodna je revitalizacija, a za takvu je zadaću potreban menadžerski kadar s kvalitetnim tehničkim i ekonomskim obrazovanjem.

Daljnja globalizacija tržišta i razvoj novih tehnologija uvjetuju sve veću fleksibilnost i učinkovitost tehnomenadžerskih stručnjaka. U nas su oni malobrojni jer potrebna znanja i umijeća stječu tek nakon završenog, interdisciplinarno odabranoga poslijediplomskog studija ili pak putem samoobrazovanja, dugim radnim iskustvom. Stoga je pokretanje ovog stručnog studija neophodno za obrazovanje ovakvog kadra na preddiplomskoj razini, na kojoj studenti stječu kompetencije potrebne za vođenje proizvodnih ili servisnih sustava malih i srednje velikih poduzeća te inovativne rastuće proizvodne i servisne odjele velikih poduzeća, kao i za nastavak specijalizacije u ovom području.

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Osim osnovnih kompetencija poslovnog i proizvodnog upravljanja, studenti stječu kognitivne, tehnološke, komunikacijske i kreativne vještine. Istovremeno, dodatno izgrađuju svoj osobni sustav vrijednosti, unutarnju predanost i snagu, što su neophodne karakteristike potrebne za ostvarenje tehnomenadžerskog pristupa bilo u planiranju i/ili provođenju aktivnosti.

Kroz sam studij i praktični rad student je vođen tako da stečeno teorijsko znanje i naučene menadžerske vještine redovito primjenjuje u realnom životu proizvodnih sustava ili podsustava. S ovom tehničkom i menadžerskom nadgradnjom, student može još učinkovitije koristiti stručna znanja koja je stekao tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Dosadašnja iskustva VERN'a u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

U svom dosadašnjem radu VERN' je ostvario vrlo zapažene rezultate i uspjehe kako na poslovnom planu, tako i na području visokoškolskog stručnog i poduzetničkog obrazovanja.

Ekspertna skupina Sveučilišta Vaasa u Finskoj, koja je evaluirala program i djelovanje našeg visokog učilišta, posebno je istaknula njegovu kompetentnost za poduzetničku edukaciju, budući da je riječ o uspješnom poduzetničkom pothvatu samom po sebi.

VERN' se više godina za redom, prema službenim podacima o poslovanju te prema kriteriju novostvorene vrijednosti, nalazi među 1% najuspješnijih poslovnih subjekata u Hrvatskoj i jedina je visokoobrazovna ustanova u tom društvu. Uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, prema ISO 9001:2000., za koji je VERN' dobio certifikat još u rujnu 2004., jasno pokazuje temeljne pravce i težišta razvoja VERN'a.

Studij je kompatibilan s vizijom razvoja VERN'a, a to je prerastanje u ugledno regionalno visoko učilište, koje će stvarati suvremeno i izvrsno obrazovane buduće poduzetnike i stručnjake  – kreatore novih radnih mjesta u vlastitim, obiteljskim ili drugim poduzetničkim tvrtkama, te voditelje inovativnih odjela i postrojenja u uspješnih poslovnim organizacijama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

Tehnički menadžment
na vrh