University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Cjeloživotno obrazovanje
Program za turističkog vodiča

O programu

Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08); (NN 120/08), Veleučilište VERN' provodi stručni ispit za

Turističkog vodiča

Današnji turisti idu na odmor ne toliko radi odmora već radi osobnog razvoja, žele se obrazovati na putovanju, naučiti nešto novo, upoznati lokalno stanovništo i običaje. U tom kontekstu, ako koriste organizirano putovanje preko turističke agencije vodit će ih turistički vodič koji se nalazi između turista (nije bitno jesu li oni već bili u tom gradu, zemlji, lokaciji ili ne) i samog grada. Turisti se najčešće orijentiraju prema vodiču: slušaju ga, upijaju njegove riječi te tako uče nove stvari, ako je vodič nepripremljen, čita s papira ili nezanteresiran, turisti će biti nezadovoljni jer nisu dobili jedno divno iskustvo, nisu doživjeli grad, nisu čuli pamtljivu i upečatljivu priču. Stoga, turistički je vodič važna karika u lancu stvaranja doživljaja jer turizam današnjice je turizam novog doba u kojem prodajemo i ostvarujemo snove.

Zašto položiti ispit za turističkog vodiča:

 • jer je to zanimljiv, dinamičan i dobro plaćen posao koji se može obavljati povremeno ili uz drugi posao, ali i kao slobodno zanimanje,
 • jer temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu, jedino turistički vodič koji je položio stručni ispit može pokazivati i tumačiti znamenitosti turistima,
 • jer polaganjem općeg dijela ispita možete pristupiti i polaganju posebnog dijela ispita za turističke vodiče za turističke lokalitete na području pojedinih županija.

Zašto polagati na VERN'u:

 • jer je inovativna, poduzetna i dinamična ustanova, koja kroz iskustvo Zagrebačke škole za menadžment može ponuditi specifično znanje i iskustvo u obrazovanju kadrova u turizmu,
 • jer jedini u RH omogućuje polaganje posebnog dijela ispita za 11 županija u malim grupama,
 • jer su predavači Studija turizma specijalisti i stručnjaci za određena područja turizma,
 • jer se tijekom teorijskog i praktičnog dijela tečaja uvažavaju sva formalno, neformalno i informalno stečena znanja iz pojedinih tema za koje se polaže ispit.

Nastavni plan

PREDMET

BROJ SATI

PREDAVAČ

Politički sustav Republike Hrvatske

5

Jelena Uzelac, dipl.iur., predavač

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

5

dr.sc. Dijana Pletikosa, predavač

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje

6

dr.sc. Izidora Marković Vukadin, predavač

Osnove turističkog zakonodavstva

5

Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur.

Hrvatska povijest

12

Miroslav Šašić, prof. 

Turistički zemljopis Hrvatske

12

dr.sc. Zoran Klarić, prof.vš. (trajno zvanje)

Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske

12

Vicko Krampus, prof, viši predavač

Kultura govorenja i pisanja

8

Vicko Krampus, prof, viši predavač / mr.sc. Marija Novak-Ištok

Strani jezik
(samo polaganje ispita)

0

 

Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče / Vježbe

24

Željko Trezner, struč.spec.oec., viši predavač

Posebnog dijela po svakoj županiji/gradu  - Mladen Jauk

Predmeti Kultura govorenja i pisanja i Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča uključuju predavanja i vježbe, a ispit iz stranog jezika polažu samo oni kandidati koji su prijavili polaganje ispita za određeni strani jezik. Opći dio ispita se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika, a održava se najranije 15 dana nakon završetka predavanja na tečaju. Polaznici će prije završetka predavanja dobiti precizne upute za pripremu ispita, ispitnu literaturu te ključne teme – pitanja na koja moraju obratiti posebnu pozornost.
Polaznici imaju pravo izlaska na dva objavljena ispitna roka, a za svaki sljedeći izlazak na ispit plaćaju naknadu od 800,00 i/ili 400,00 kuna. 

Posebni dio programa

Kandidati se prilikom prijave za opći dio programa mogu odmah prijaviti i za posebni dio programa za Grad Zagreb, te za županije: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Koprivničko-križevačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Međimursku i Varaždinsku. Grupe za pojedine županije će se formirati ovisno o interesu kandidata po posebnom programu koji obuhvaća po 10 sati teorijske nastave i po minimum 20 sati praktičnog rada na terenu za područje svake županije, odnosno Grada Zagreba. Doplata za polaganje posebnog ispita za jednu županiju  zavisi o broju prijavljenih kandidata, minimalni broj prijavljenih je 7.

Upisi i cijene

Koje formalne uvjete trebate ispuniti:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo EU
 • poslovna sposobnost
 • stečena najmanje srednja stručna sprema

Dokumentacija:
(što je potrebno dostaviti najkasnije tjedan dana prije početka predavanja općeg dijela seminar)

 • dokaz o uplati
 • dokaz da imate najmanje srednju stručnu spremu
 • domovnicu
 • rodni list
 • izjavu za koju županiju/grad odnosno županije želite polagati posebni dio ispita ukoliko ne polažete samo opći dio ispita (prijavnica)
 • dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika ukoliko za to ispunjavate uvjete
 • dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita.

Opći dio programa

Cijena općeg dijela ispita iznosi 3.900,00 kuna po osobi i moguće ju je platiti u 3 obroka.
Polaganje ispita na stranom jeziku nije obavezno.
Doplata za polaganje ispita na stranom jeziku iznosi 400,00 kuna, za svaki strani jezik.

Seminar se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 sati), te subotom ujutro, a obavezne terenske nastave se održavaju uglavnom vikendom.

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 • studenti i alumniji VERN'-a (Veleučilišta VERN' i Zagrebačke škole za menadžment),
 • turističke zajednice županija, gradova i općina,
 • pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba,
 • redovne članice UHPA-e.

Pravo na 5% popusta na opći dio imaju:

 • kandidati koji su prethodno na ZSM-u položili jedan od seminara u sklopu cjeloživotnog obrazovanja.

Cijena posebnog dijela ispita:
za grad Zagreb  i Zagrebačku županiju iznosi 1.600,00kn (minimalni broj prijavljenih je 30). Posebni dio ispita također se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika, a ukoliko se istovremeno polažu opći i posebni dio ispita, seminarski rad i praktični dio ispita izvodi se samo jednom.

IBAN za uplatu troškova programa je:

HR14 23300031100211184;

Veleučilište Vern: Trg bana J. Jelačića 3, ZG

opis plaćanja “turistički vodiči”

poziv na broj -  OIB kandidata

Program se održava dva puta godišnje i to u veljači i studenom, ako se prijavi dovoljan broj kandidata.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave se primaju do najkasnije tjedan dana prije početka seminara.

Novi programi za turističke vodiče počinju 6.11.2017.

Informacije: 

e-mail: boska.relic@vern.hr
web adresa: www.vern.hr
Iblerov trg 10, Importanne Gallerija 1. kat
01/4881-826

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh