Odnosi s javnošću i studij medija

Uspješnost komunikacije mjeri se prema dojmu koji ostavljate u javnosti!

Odnosi s javnošću i studij medija

Kalendar

Akademska godina 2018./2019.

 
AKADEMSKI KALENDAR  
Kalendar akademske godine za redovne studente PDF
Kalendar akademske godine za izvanredne studente PDF
OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA  
Termini obrana završnih radova PDF
Raspored obrana završnih radova u studenom PDF
RADIONICA ZA ZAVRŠNE RADOVE  
Termini radionica za završne radove LINK

Akademska godina 2017./2018.

Kalendar akademske godine za redovne studente PDF
Kalendar akademske godine za izvanredne studente PDF
Odnosi s javnošću i studij medija