Redovni studij
 
University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
TEST LINK PREVIEW
Redovni studij

Naziv studija

Ekonomija poduzetništva (redovni studij)

Vrsta studija / trajanje

Trogodišnji preddiplomski stručni studij / 3 akademske godine (6 semestara)

Način studiranja

Redovni studij

Stručno zvanje

stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.)

ECTS bodovi

180

Broj sati redovne nastave po akad. god. 750 sati

Dopusnica

Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005.

Dokumenti

Izvješćerecenzija 1recenzija 2, dopusnica

Zašto studirati Ekonomiju poduzetništva?

U razvijenim se zemljama poduzetništvo percipira kao najuspješniji put i način učinkovitog rješavanja bitnih problema gospodarskog i društvenog razvitka. Pojedine europske države svoje gospodarske politike planiraju i ostvaruju u kontinuiranoj komunikaciji s malim i srednjim privatnim poduzetništvom te kroz vrlo opsežne programe njihova poticanja i potpore. I u Hrvatskoj jača svijest o značaju poduzetništva za društveno blagostanje, a zbog razvoja inovativnih poslovnih modela i stratup kulture sve se veći broj osoba odlučuje za profesionalno samoostvarenje kroz poduzetništvo. 

Studenti ovog suvremeno koncipiranog trogodišnjeg preddiplomskog studija tijekom obrazovnog procesa stječu suvremena multidisciplinarna i multifunkcionalna poslovna znanja i vještine neophodne za:

 • razvoj vlastitih poduzetničkih projekata
 • razvoj obiteljskih poduzetničkih tvrtki,
 • razvoj poduzetničkih aktivnosti i procesa u drugim tvrtkama i poslovnim organizcijama.

Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?

Veleučilište VERN' je izradilo Katalog znanja, kojim se pobliže definira opseg i sadržaj znanja koja studenti posjeduju završetkom ovoga studija.

Uz redovno pohađanje nastave i proaktivan rad tijekom studija, nakon što polože sve ispite i obrane završni rad, studenti posjeduju znanja, vještine i kompetencije potrebne za:

 • pokretanje vlastitih malih i srednjih poduzetničkih tvrtki
 • upravljanje poslovnim procesima niže i srednje razine složenosti u malim, srednjim i velikim gospodarskim sustavima (operativni menadžment)
 • izradu poslovne i razvojne strategije i poduzetničkog poslovnog plana
 • organizacijsko i logističko planiranje, organiziranje, provedbu i nadzor aktivnosti i procesa 
 • izbor i postavljanje organizacijske strukture, oblikovanje poslovnih i poslovodnih funkcija i službi, definiranje radnih mjesta 
 • upravljanje računovodstvenim i financijskim aktivnostima i procesima (priprema i donošenje odluka o investiranju, financiranju i raspodjeli dobiti, praćenje stanja i poslovanje na tržištu kapitala) 
 • upravljanje ljudskim potencijalima (planiranje razvoja, obrazovanje, poslovno usmjeravanje i motiviranje zaposlenika, politika plaća) 
 • izradu prijedloga i temeljnih sastavnica politike marketinga te izradu marketinških planova 
 • implementaciju informatičke tehnologije i e-poslovanja u poduzeće 
 • nadzor i kontrolu cjelokupnog poslovanja tvrtke 
 • vođenje poslovnih pregovora 
 • zaključivanje poslovnih ugovora.
 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh