Program cjeloživotnog obrazovanja

Java

programiranje u Javi

Želite li steći znanja za jedno od najtraženijih zanimanja u svijetu? Poznajete osnove no željeli biste se usavršiti u programiranju u Javi ili ste pak potpuni početnici spremni za značajni zaokret u poslovnoj karijeri?

„Programiranje u Javi“ je stručni obrazovni program cjeloživotnog obrazovanja koji se izvodi na Veleučilištu VERN’, a sastoji se od 4 modula, koje polaznici upisuju na temelju svog predznanja i želje za usavršavanjem u pojedinom području.

4 modula

 • Osnovni tečaj Jave – osnove rada u programskom jeziku Java (50 sati).
 • Napredni tečaj Jave – korištenje baza podataka u Javi (25 sati).
 • Java za Android (50 sati).
 • Java za web (50 sati).

Ishodi po modulima

 • nakon prva dva modula (75 sati nastave), polaznici su već kompetentni da se zaposle kao developeri poslovnih aplikacija. Idući korak je specijalizacija
 • Java za Android: završetkom ovog modula (50 sati) polaznici stječu kompetencije izrade aplikacija za Android mobilnu platformu
 • Java za web: završetkom ovog modula (50 sati) polaznici stječu kompetencije izrade dinamičkih web stranica

Što ćeš naučiti

 • samostalno pisati programe sa i bez grafičkog sučelja
 • koristiti Java IDE (intelliJ) za razvoj Java programa
 • izrađivati console i GUI (Windows, JavaFX) programe
 • koristiti SQL jezik za administraciju, dohvaćanje, pohranu i izmjenu podataka u SQL bazama
 • koristiti Javu za pristup i manipulaciju SQL bazama podataka
 • izrađivati programe s pristupom SQL bazama podataka
 • specifičnosti programiranja za Android
 • koristiti Java IDE (Android studio) za razvoj Java programa
 • koristiti emulator za testiranje programa prilikom razvoja
 • kreirati sučelja i android activity
 • specifičnosti programiranja za web
 • koristiti Java IDE (NETBEANS) za razvoj server side Java programa
 • pisati REST service aplikacije i prepoznavati potrebe klijenta

Za koga je namijenjeno

 • studentima koji žele steći dodatna znanja iz područja programiranja (započeti posao još za vrijeme studija)
 • osobama koje žele razvijati svoja programerska znanja
 • osobama koje žele steći dodatna stručna znanja i napredovati na poslu ili promijeniti karijeru
 • studentima VERN’a (sva studijska usmjerenja)
 • alumnijima VERN’a
 • osobama zainteresiranima za uspješno uključivanje na tržište rada

Istraži module

Modul 1 – Java osnovni tečaj
saznaj više

Modul 2 – Napredni tečaj, korištenje baza podataka u Javi
saznaj više

Modul 3 – Java za Android
saznaj više

Modul 4  – Java za web
saznaj više

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Igor Buzov, dipl. inf., predavač
igor.buzov@vern.hr
Trg bana Josipa Jelačića 3, 3. kat

Boška Relić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826
Iblerov trg 10, Importanne Gallerija 1. kat

Cjeloživotno obrazovanje