Program cjeloživotnog obrazovanja

Java

rad s bazama podataka

OSNOVNI PODACI O PROGRAMU
Naziv programa Java – rad s bazama podataka
Područje IT – Programiranje
Trajanje programa (sati) 25
Razina Stručni neformalni program.
Cijena programa u HRK

3.000,00 kn (3.750,00 kn cijena s PDV-om)

Mogućnost obročnog plaćanja
Minimalna grupa 10 polaznika/ca.
Način izvođenja nastave

U učionici, samostalna izrada programa/projekta.

Uvjeti za upis

Državljanstvo RH ili državljanstvo EU.
Poznavanje osnova rada na računalu (u Windows okruženju).
Stečena najmanje srednja stručna sprema.
Znanje hrvatskog jezika.

Dokumenti potrebni za upis

Preslika osobne iskaznice.
Dokaz o posjedovanju najmanje srednje stručne spreme.

Početak programa

Travanj 2019.

Termin održavanja

Program se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 h), u prostorijama Veleučilišta VERN’.

Uvjeti za stjecanje VERN’ovog certifikata

Prisutnost od najmanje 50%.
Uspješno predan projekt.

RAZRADA PROGRAMA
Opis programa

Korištenja baza podataka u Javi.

Kome je program namijenjen

Osobe koje su savladale osnove Java programiranja i žele naučiti koristiti relacijske baze za pohranu, čuvanje i pristup podacima u Javi.

Kompetencije
  • poznavanje SQL jezika za rad sa podacima
  • pristupanje bazama podataka kroz Java programe (Java.sql)
Okvirni sadržaj programa
  • korištenje SQL jezika za administraciju baza podataka (kreiranje, mijenjanje, brisanje tablica i polja u njima)
  • korištenje SQL jezika za dohvaćanje, pohranu i izmjenu podataka u SQL bazama
  • korištenje jave za pristup i manipulaciju SQL bazama podataka
  • izrada programa sa pristupom SQL bazama podataka
Uvjeti za završetak programa

Samostalna izrada zadanog projekta.

PODACI O PREDAVAČIMA
  Dean Nižetić, struč. spec. inf.

PRIJAVNICA

PRIJAVNICA NA PROGRAM

Programiranje u Javi