Program cjeloživotnog obrazovanja

Uvod u gerilsko komuniciranje

umijeće ratovanja u  PR@šumi

OSNOVNI PODACI O PROGRAMU
Naziv programa Uvod u gerilsko komuniciranje – UMIJEĆE RATOVANJA U PR@ŠUMI
Područje Marketing i komunikacije
Trajanje programa (sati) 12
Razina Stručni neformalni program.
Cijena programa u HRK

1.500,00 kn (1.875,00 kn cijena s PDV-om)

Mogućnost obročnog plaćanja
Minimalna grupa 10 polaznika/ca.
Način izvođenja nastave Predavanja i radionice.
Uvjeti za upis

Državljanstvo RH ili državljanstvo EU.
Stečena najmanje srednja stručna sprema.
Znanje hrvatskog jezika.

Dokumenti potrebni za upis

Preslika osobne iskaznice.
Dokaz o posjedovanju najmanje srednje stručne spreme.

Početak programa

Travanj 2019.

Termin održavanja

Program se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 h), u prostorijama Veleučilišta VERN’.

Uvjeti za stjecanje VERN’ovog certifikata

Prisustvovanje seminaru.

RAZRADA PROGRAMA
Opis programa

Gerilski marketing se pojavio početkom 80′ godina prošlog stoljeća u SAD-u. Jay Conrad Levinson, otac gerilskog marketinga, ovu metodu komuniciranja objašnjava u značenju „nekonvencionalnih marketinških taktika ili alata koji se koriste u slučaju kada su financijski resursi ograničeni ili nepostojeći“. Prema Gerdu Nuferu „gerilski marketing je predmet nekonvencionalnih metoda koje postižu konvencionalne ciljeve. To je dokazana metoda stjecanja profita s minimumom novca“. Prema Hutter i Hoffmannu gerilski marketing je „termin kišobran za nekonvencionalne reklamne kampanje kojima je cilj privlačenje pozornosti velikog broja primatelja reklamnih poruka za relativno malu cijenu i to na način izazivanja efekta iznenađenja i difuzije poruke. Na taj način, gerilske marketinške kampanje su iznimno učinkovite u smislu omjera troškova i koristi“. Glavna obilježja gerilskih metoda komuniciranja je da su jeftine, poruka kampanje se širi sama od sebe jer izaziva iznenađenje, šok, nevjericu ili humor. Iako gerilsko komuniciranje nije nova metoda, ovaj se oblik komuniciranja izrazito rijetko koristi u Hrvatskoj, usprkos velikim i zapaženim rezultatima koje postižu gerilske kampanje. Razloga za to ima više, a jedan od razloga je nedovoljna upoznatost poduzetnika, ali i komunikatora s ovom iznimno učinkovitom komunikacijskom metodom. Samo se na VERN’u izvodi samostalni predmet posvećen gerilskom komuniciranju, a i edukacije na ovu temu su iznimno rijetke u Hrvatskoj.

Polaznici će po savladavanju programa razviti potrebne kompetencije za prepoznavanje svih oblika gerilske komunikacije te njihovog uspješnog korištenja kao dijela integriranih komunikacija u svrhu postizanja poslovnih ciljeva organizacije.

Kome je program namijenjen

Program je namijenjen svima koji žele dobiti pregled nad metodama gerilskog komuniciranja te savladati vještine planiranja gerilske komunikacije u cilju implementacije nekonvencionalnih komunikacijskih vještina u vlastitom poslovanju. Posebice se to odnosi na osobe koje imaju temeljna znanja iz područja komunikacija, a ovim bi programom nadogradili svoja znanja i vještine. U tom smislu program bi se mogao ponuditi članovima i članicama strukovnih udruga iz područja komuniciranja (Hrvatska udruga za odnose s javnošću – HUOJ, Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje – HURA), ali i poslovnim udrugama (HGK, HUP, HOK), alumnijima VERN’a, komunikatorima iz agencija, tijela javne vlasti, udruga i korporacija, novinarima, pokretačima start up-ova i trenutnim studentima VERN’a.

Kompetencije

Po uspješnom svladavanju programa, polaznici će:

  • definirati osnovne pojmove, teorije i definicije gerilske komunikacije
  • opisati alate, taktike i metode kojima se služi gerilska komunikacija
  • primijeniti načine korištenja gerilske komunikacije na Internetu
  • poznavati koristi i prednosti gerilske komunikacije
  • objasniti konkretne primjere i studije slučaja gerilske komunikacije
  • kreirati plan gerilske kampanje na zadanu temu
Okvirni sadržaj programa

Okvirni koncept seminara – dvodnevni vikend seminar koji se izvodi u sljedećim modulima:

  • petkom poslijepodne – 4 sata (temeljni pojmovi i definicije, povijest gerilskog marketinga, efekti gerilskog marketinga, analiza studija slučaja i vježbe)
  • subota ujutro – 4 sata (vrste gerilskog marketinga, alati, taktike i metode gerilske komunikacije i analize studija slučaja, planiranje gerilske kampanje, vježbe)
  • subota poslijepodne – 4 sata (izrada prijedloga gerilskog komunikacijskog plana, prezentacija prijedloga i rasprava)
Uvjeti za završetak programa

Izrada prijedloga gerilskog komunikacijskog plana na radionici iz kojeg će polaznici dobiti ocjenu.

PODACI O PREDAVAČIMA
  dr. sc. Mirela Holy, predavačica

PRIJAVNICA

PRIJAVNICA NA PROGRAM

Uvod u gerilsko komuniciranje