Program cjeloživotnog obrazovanja

Voditelj odjela recepcije

(Front Office Management)

OSNOVNI PODACI O PROGRAMU
Naziv programa Voditelj odjela recepcije (Front Office Management)
Područje Turizam
Trajanje programa (sati) 160
Razina Stručni neformalni program.
Cijena programa u HRK

12.500,00 kn (15.625,00 kn cijena s PDV-om)

Mogućnost obročnog plaćanja U tri jednake mjesečne rate (zadnju ratu potrebno je uplatiti prije završetka programa).
Minimalna grupa 10 polaznika/ca.
Način izvođenja nastave U učionici
Uvjeti za upis

Državljanstvo RH ili državljanstvo EU.
Stečena najmanje srednja stručna sprema.
Znanje hrvatskog jezika.

Dokumenti potrebni za upis

Preslika osobne iskaznice.
Dokaz o posjedovanju najmanje srednje stručne spreme.

Početak programa

Ožujak 2019.

Termin održavanja

Program se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 h), ponekad i subotom ujutro, u prostorijama Veleučilišta VERN’.
Program traje 3 mjeseca.

Uvjeti za stjecanje VERN’ovog certifikata

Prisutnost od najmanje 50%.
Uspješno predan projekt.

RAZRADA PROGRAMA
Ciljevi programa

Polaznici će steći znanja, vještine i kompetencije za izvrsnost u poslovanju, za timski i samostalni rad, za organizaciju i rukovođenje procesima u odjelu recepcije.

Ishodi učenja
 • definirati poslovne funkcije operativnih odjela u hotelu
 • definirati poslovne funkcije odjela podrške u hotelu
 • izraditi organizacijsku shemu hotela
 • izraditi organizacijsku shemu odjela recepcije
 • izraditi godišnji program rada i financijski plan odjela recepcije
 • odrediti poslove procesne funkcije smještaja
 • odrediti ulogu recepcije u marketingu i prodaji hotelskih usluga
 • odrediti ulogu rukovoditelja recepcije
 • primijeniti marketinška načela u hotelskom poslovanju
 • odrediti vrste gostiju
 • napraviti rezervaciju hotelskih usluga
 • odrediti ciklus kretanja gosta i prateće poslove pri dolasku, za vrijeme boravka i pri odlasku gosta
 • analizirati i interpretirati poslovni razultat odjela recepcije
 • primijeniti pravila poslovnog ponašanja u komunikaciji s gostima
 • rješavati krizne, konfliktne i stresne situacije
 • unaprijediti postavke timskog rada
 • odrediti potrebne psihofizičke odlike zaposlenika na recepciji
 • primijeniti vještine poslovnog dopisivanja
 • primijeniti znanja u korištenju raznih sustava za rezervacije
 • izraditi bazu podataka gostiju i sustav upravljanja odnosa s gostima
 • odrediti i izraditi sustav zaštite gostiju u hotelskim sobama
 • primiti VIP goste
PODACI O PREDAVAČIMA
 
 • dr. sc. Amelia Tomašević, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
 • Ivica Šindilj
 • mr. med. sc. Mirjana Dobranović
 • Valentina Buzov
 • Hrvoje Ratkić, struč.spec.oec.
 • Zlatan Muftić
 • Kristian Šustar, spec oec. predavač
 • mr. sc. Marija Kalinić, predavač

PRIJAVNICA

PRIJAVNICA NA PROGRAM

Voditelj odjela recepcije