Program cjeloživotnog obrazovanja

Voditelj restorana i banketa

OSNOVNI PODACI O PROGRAMU
Naziv programa Voditelj restorana i banketa
Područje Turizam
Trajanje programa (sati) 160
Razina Stručni neformalni program.

Cijena programa u HRK

12.500,00 kn (15.625,00 kn cijena s PDV-om)

Mogućnost obročnog plaćanja

U tri jednake mjesečne rate (zadnju ratu potrebno je uplatiti prije završetka programa).

Način izvođenja nastave U učionici.
Uvjeti za upis

Državljanstvo RH ili državljanstvo EU.

Stečena najmanje srednja stručna sprema.

Znanje hrvatskog jezika.
Dokumenti potrebni za upis

Preslika osobne iskaznice.
Dokaz o posjedovanju najmanje srednje stručne spreme.

Početak programa

Ožujak 2019.

Termin održavanja

Program se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 h), ponekad i subotom ujutro, u prostorijama Veleučilišta VERN’.
Program traje 3 mjeseca.

Uvjeti za stjecanje VERN’ovog certifikata

Prisutnost od najmanje 50%.
Uspješno predan projekt.

RAZRADA PROGRAMA
Ciljevi programa

Polaznici će steći znanja, vještine i kompetencije za izvrsnost u poslovanju, za timski i samostalni rad, za organizaciju i rukovođenje procesima u odjelu hrane i pića, restoranu i odjelu banketa.

Ishodi učenja
 • definirati poslovne funkcije operativnih odjela u hotelu
 • definirati poslovne funkcije odjela podrške u hotelu
 • izraditi organizacijsku shemu hotela
 • izraditi organizacijsku shemu odjela hrane i pića
 • izraditi godišnji program rada i financijski plan odjela hrane i pića
 • izraditi godišnji program rada i financijski plan banketnog poslovanja
 • odrediti poslove procesne funkcije odjela hrane i pića
 • odrediti ulogu odjela hrane i pića u marketingu i prodaji hotelskih usluga
 • odrediti ulogu voditelja restorana u marketingu i prodaji ugostiteljskih usluga
 • odrediti ulogu voditelja banketa u povećanju prihoda hotela
 • primijeniti marketinška načela
 • odrediti vrste gostiju
 • odrediti ciklus kretanja gosta
 • analizirati i interpretirati poslovni rezultat odjela hrane i pića, restorana i banketnog odjela
 • primjenjivati načela HACCP sustava
 • primijeniti pravila poslovnog ponašanja u komunikaciji s gostima
 • primijeniti vještine poslovnog dopisivanja
 • rješavati krizne, konfliktne i stresne situacije
 • unaprijediti postavke timskog rada
 • odrediti potrebne psihofizičke odlike zaposlenika u restoranu
 • poznavati elemente dekoracije i postave stolova u restoranu i banketnim dvoranama
 • poznavati osnove suvremenog kulinarstva, slastičarstva, sommelierstva i barskog poslovanja
 • primijeniti principe pripreme hrane pred gostom
  primijeniti principe izrade jelovnika u redovnom a la carte i banketnom poslovanju
 • primijeniti principe izrade vinske karte i barske karte
 • izraditi bazu podataka gostiju i sustav upravljanja odnosa s gostima
 • odrediti i izraditi sustav zaštite gostiju u hotelskom restoranu
 • primiti VIP goste
PODACI O PREDAVAČIMA
 
 • dr. sc. Amelia Tomašević, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
 • Aleksandar Asanović, VŠS ekonomist, viši predavač
 • Valentina Buzov
 • Ivica Šindilj
 • Zlatan Muftić
 • Hrvoje Ratkić, struč.spec.oec.
 • mr. med. sc. Mirjana Dobranović
 • mr. sc. Marija Kalinić, predavač

PRIJAVNICA

PRIJAVNICA NA PROGRAM

Voditelj restorana i banketa