Katalog znanja

Studij Ekonomija poduzetništva

Područje: Marketinške aktivnosti

Pojašnjenje oznaka:

S Samostalno

V Vodstvo supervizora/mentora

 

  1.  Analiza mikro i makro okruženja tržišta

S Student prati tržišna kretanja i promjene kako bi im se prilagodio ili kreirao nove. U analizi okruženja koristi analizu konkurencije, SWOT analizu, PESTLE analizu i sl.

S Student prati trendove, analizira društvene mreže i uspješnost korištenih promotivnih alata, te rezultate različitih natjecanja/nagrada i sl.

S Student radi pregled postojećih inovativnih rješenja, te sumira potrebe kupaca koje nisu zadovoljene ili pritužbe klijenata na postojeća rješenja koja su u opticaju (kako proizvoda dotičnog poduzeća, tako i onih konkurencije)

2. Istraživanje tržišta i analiza ciljnih skupina

S Student izrađuje prijedlog upitnika i provodi anketu za istraživanje tržišta u svrhu postizanja zadanog cilja (rast prodaje postojećeg proizvoda, osvajanje novog tržišta, izbacivanje novog proizvoda i sl.)
Student segmentira tržište i definira ciljne skupine.

V Student postavlja metodologiju istraživanja tržišta te izrađuje analizu istog za određeni proizvod

V Student analizira postavljene ciljne skupine te izrađuje prijedloge pozicioniranja za određeni proizvod ili uslugu, s pregledom prednosti i nedostataka svakog prijedloga

3. Kreiranje komercijalnog naziva proizvoda

S Student prikuplja potrebne podatke i istražuje sve elemente potrebne za odluku o komercijalnom nazivu proizvoda (usklađenost s jezicima zemalja ciljnog tržišta)

4. Definiranje „promotivnog miksaza proizvod ili uslugu

V Student definira „promotivni miks“ na temelju analize tržišta, a u svrhu postizanja prepoznatljivosti proizvoda ili usluge

5. Određivanje distributivnih kanala

S Temeljem dostupnih podataka o ciljnoj skupini korisnika proizvoda ili usluge, student predlaže optimalne distributivne kanale

6. Kontakti s medijima i oglašavanje

S Student komunicira s medijima za oglašavanje određenog proizvoda ili usluge

7. Predlaganje i korištenje alternativnih kanala oglašavanja

S Na temelju dostupnih podataka o proizvodu ili usluzi te ciljnoj skupini korisnika, student predlaže alternativne kanale oglašavanja

8. Predlaganje alata za unapređenje

S Na temelju dostupnih podataka o ciljnoj skupini korisnika, student predlaže odgovarajuće marketinške alate za unaprjeđenje prodaje

9. Marketinški plan

S Student prezentira određene dijelove marketinškog plana pred klijentima

V Student izrađuje i prezentira marketinški plan pred klijentima

10. Kreiranje terminskog plana oglašavanja

V Student sudjeluje u izradi terminskog plana oglašavanja vodeći računa o specifičnostima ciljne skupine korisnika

11.  Komunikacijski plan

V Student sudjeluje u izradi cjelovitog komunikacijskog plana vodeći računa o specifičnostima internih (zaposlenici, sindikati, dioničari/vlasnici i slično) i vanjskih (država, konkurencija, mediji, javnost) dionika poslovnog sustava tvrtke. Plan uključuje terminsku razradu, poruke koje se komuniciraju, metode mjerenja efikasnost komunikacije, odgovorne osobe i sl.

katalog poslova (page)