Katalog znanja

Studij Ekonomija poduzetništva

Područje: Poslovanje i upravljanje

Pojašnjenje oznaka:

S Samostalno

V Vodstvo supervizora/mentora

 

1. Poslovne ideje i prilike (provjera izvedivosti i isplativosti)

S Student prikuplja informacije, koristi odgovarajuće menadžerske alate – testira izvedivost i isplativost poslovne prilike.

2. Poslovni plan i investicijska studija

S Student priprema dijelove poslovnog plana ili investicijske studije kako bi procijenio izvedivost i učinke manje i srednje složenih poslovnih poduhvata. Pritom  koristi metodologiju prihvatljivu bankama i ulagačima.

3. Planiranje poslovanja

V Student sastavlja operativne i godišnje planove poslovanja i prati njihovo ostvarivanje.

4. Izvedba i potencijal poduzeća

S Student prikuplja podatke za različite procjene (uspješnosti poduzeća, mogućnosti rasta, izbjegavanje rizika, izvora financiranja, i sl.).

V Student donosi/izrađuje:

  • plan prikupljanja podataka/plan izrade potrebnih dokumenta
  • ocjenu tržišne, operativne i financijske uspješnosti poduzeća
  • ocjenu potencijala rasta poduzeća
  • ocjenu mogućih rizika i prijedlog izbjegavanja rizika
  • prijedlog strategije razvoja poduzeća s obzirom na trendove, izvore financiranja, proizvode i usluge
  • preporuku izvora financiranja (uključujući poduzetničke potpore)
  • pregled projekata i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, te informacija o potencijalnim partnerima
  • plan i metodologiju praćenja uspješnosti prikupljanja podataka/plan izrade potrebnih dokumenta.

5. Poslovna misija, vizija i strategija

S Student razmatra dosljednost poduzeća u provođenju vizije i misije, te na temelju toga priprema izvještaje, preporuke i upozorenja.

V Student sudjeluje u evaluaciji vizije i misije te izboru odgovarajućih strategija poduzeća. Priprema izvješće o eventualnim raskoracima između, s jedne strane, vizije i misije te, s druge strane, strategije poduzeća.

6. Analiza poslovanja (prihod, rashod, dobit)

V Student analizira trendove osnovnih pokazatelja poslovanja iskazanih u računu dobiti i gubitka: prihod, rashod, dobit u zadanom razdoblju.

Izračun uspješnosti poslovanja (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, točka pokrića)

V Student izračunava osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja i mikroekonomske pokazatelje ostvarene u zadanom razdoblju: produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, točku pokrića.

7. SWOT i slične analize

V Student izrađuje SWOT analizu kojom utvrđuje jake i slabe strane projekata, kao i prilike i prijetnje u okruženju. Asistira u kompleksnoj analizi vanjskih i unutarnjih čimbenika (PESTLE analizaanaliza industrije, analiza unutarnjih čimbenika, TOWS matrica) u srednjim i velikim organizacijama. Koristi i tzv. Ansoffovu matricu za izradu prijedloga rasta poduzeća kombiniranjem postojećeg i novog proizvoda/usluge s postojećim i novim tržištima.

8. Aplikacije na natječaje (projekti, poduzetničke potpore i sl.)

S Student prikuplja informacije o postojećim projektima (koji odgovaraju na problem koji je predmet natječaja), te o  potencijalnim partnerima iz različitih sektora (civilni, javni, poslovni, akademski i sl.).

V Student prikuplja dokumentaciju i izrađuje prijave na natječaje za projekte, dodjelu poduzetničkih potpora i sl..

9. Modernizacija poduzeća

V Student izrađuje argumentiranu preporuku, daje pregled rizika za različite scenarije i smišlja način na koji tvrtka može odgovoriti na suvremene izazove i trendove.

10. Cijene proizvoda i usluga

V Student sudjeluje u formiranju prodajne cijene za određeni proizvod ili uslugu.

S Samostalno prikuplja sve potrebne informacije (npr. o cijenama pojedinih komponenti/inputa, o cijenama konkurencije, o cijenama sličnih rješenja i sl.).

11. Preventivne mjere i etički kodeks poduzeća

V Student izrađuje prijedlog preventivnog djelovanja u rješavanju najčešćih etičkih pitanja i dilema te prijedlog etičkog kodeksa za poduzeće.

12. Projektni management

V Student izrađuje plan provođenja poslovnog projekta, uključujući zadatke, odgovornost, rokove i željene ishode svakog projektnog zadatka te integrira sve ključne pokazatelje nužne za uspješno upravljanje projektom od početka do njegovog završetka.

 

katalog poslova (page)