Katalog znanja

Studij Ekonomija poduzetništva

Područje: Poslovna komunikacija i prezentacija

Pojašnjenje oznaka:

S Samostalno

V Vodstvo supervizora/mentora

 

1. Izvještaji, ponude i promotivni materijali

S Student sastavlja

  • Bilješke sa sastanaka ili nakon telefonskih razgovora
  • Izvještaje
  • Oglase
  • Poslovne ponude

S Student kreira predloške memoranduma, ponuda, ugovora i drugih dokumenata              potrebnih u poslovanju i standardiziranoj komunikaciji sa klijentima.

S Student u kompleksnijim tekstovima (dopis, članak) pronalazi i analizira informacije ili piše sažetke. Student priređuje vremenike, odnosno planove izvedbe sa rokovima izvedbe i raspodjelom odgovornosti (npr. korištenjem Ganttograma).

V Student kreira promotivne materijale za proizvode ili usluge.

2. Poslovna komunikacija i korespondencija na hrvatskom i engleskom jeziku

S Student 

  • obavlja telefonske upite
  • sastavlja poslovne dopise
  • sastavlja pitanja za intervjuiranje kandidata pri zapošljavanju
  • održava izravnu poslovnu komunikaciju

V Student 

  • Odgovara na telefonske i izravne upite, zahtjeve i reklamacije
  • Sudjeluje u interviewiranju kandidata pri zapošljavanju

3. Predstavljanje proizvoda i usluga

S Student priprema predstavljanje proizvoda i usluga. Provodi sva potrebna istraživanja i radi prijedlog načina i mjesta predstavljanja proizvoda i usluga.

S Radi pregled postojećih/mogućih događanja za predstavljanje proizvoda i usluga (npr. pregled sajmova, evenata, skupova i sl.)

V Student predstavlja klijentu proizvod ili uslugu.

V Student priprema i održava prezentaciju tvrtke, proizvoda ili usluge.

 

katalog poslova (page)