Katalog znanja

Studij Ekonomija poduzetništva

Područje: Rad na računalu

Pojašnjenje oznaka:
S Samostalno
V Vodstvo supervizora/mentora

 

1. Proračuni (cijene, marža, popusti, PDV i sl.) u Excelu
S Student unosi i oblikuje podatke u Excelu te kreira formule za razne izračune (npr. cijene, PDV, marža, popust, postotni udjeli, koeficijenti, i sl.) u Excel proračunskim tablicama.

2. Pretraživanje Interneta
S Student pretražuje internetske stranice i pronalazi informacije o zadanim temama koristeći napredne opcije pretraživanja.

3. Organizacija i komunikacija u timu
S Student organizira obaveze i dijeli podatke u timu pomoću odgovarajućih informatičkih alata (MS Outlooku, MS OneNote i sl.).

4. Rad u Windows okruženju
S Student radi s direktorijima, snima, kopira, briše datoteke, samostalno izrađuje jednostavnije dokumente u Wordu (dopis, ponuda, faktura, račun, letak) te uređuje složenije dokumente.

5. PowerPoint prezentacija
S Student kreira prezentacije na zadane teme.

6. Poslovni dokumenti (cjenici, fakture, narudžbe i sl.)
S Student izrađuje i održava

  • Cjenike
  • Fakture
  • Ponude
  • Narudžbe
  • Otpremnice

V Student izrađuje, obrađuje i održava poslovne dokumente u Excelu, poput financijskih, računovodstvenih i drugih poslovnih izvještaja (npr. račun dobiti i gubitka) i plana otplate zajma.

7. Grafovi i tablice
S Student izrađuje razne grafičke prikaze podataka iz Excel tablica (stupčasti, linijski, strukturni krugovi i sl.), jednostavne analize vremenskih nizova temeljene na tablici ili grafikonu.
V Student kreira zaokretne (pivot) tablice te, koristeći razne funkcije i kriterije, izrađuje analize npr. prodajnih rezultata te jednostavne regresijske i korelacijske analize.

8. Baze podataka
S Student unosi i obrađuje podatke u sustavima za obradu podataka, oblikuje tok i model podataka.

V Student kreira jednostavne baze podataka (kupci, kontakti, dobavljači i sl.), postavlja upite nad podacima i kreira izvještaje iz baza podataka.

9. Poslovne aplikacije za produktivnost
V Student predlaže primjenu besplatnih poslovnih aplikacija – na primjer, Trello ili Slack – za učinkovito vođenje projekata i komunikaciju te pruža temeljni trening kako koristiti te aplikacije u poslovnoj praksi.

katalog poslova (page)