Katalog znanja

Studij Ekonomija poduzetništva

Područje: Trgovinsko poslovanje

Pojašnjenje oznaka:

S Samostalno

V Vodstvo supervizora/mentora

 

1. Trgovanje

V Student obavlja fakturiranje u tuzemstvu

V Student sastavlja ponude i cjenike za vanjsku i unutarnju trgovinu

V Student koordinira nabavu i prodaju

2. Analiza tržišta

 

V Student analizira tržište za pojedine vrste roba ili usluga, pretražuje, evidentira i klasificira kupce i dobavljače

3. Ispunjavanje tipskih ugovora

S Student prikuplja podatke, poštujući klauzulu o privatnosti, tajnosti podataka i sl.

S Student ispunjava i prilagođava tipske ugovore

4. Vanjskotrgovinsko poslovanje izvoza, uvoza, carinjenja i špedicije

V Student komunicira sa špediterima i prijevoznicima te prati prijevoz robe

5. Sastavljanje ovršnih prijedloga

V Student priprema skicu ovršnog prijedlog prema predlošcima na temelju vjerodostojne isprave za slučajeve poslovanja u zemlji

 

 

katalog poslova (page)