Newsletter – studeni 2018.

Novi model upravljanja na Veleučilištu VERN’ – podsjetnik na rujanski sastanak zaposlenika

Glavna premisa novog modela je „Svakome njegov/njezin FORTE”.

Poštovane kolegice i kolege,

uoči održavanja sastanka zaposlenika Veleučilišta VERN’, ove srijede, ovom bih vam prilikom želio detaljnije prikazati novi model upravljanja cjelokupnim akademskim i poslovnim podsustavima na Veleučilištu VERN’, koji vam je zadnji put bio predstavljen u prezentaciji, a koji je prihvaćen na 9. sjednici Upravnog vijeća.

Glavna premisa novog modela je „Svakome njegov/njezin FORTE”, što znači da se model temelji na tri upravljačke funkcije koje su strateški važne za uspješan razvoj naše poslovne organizacije:

  • Dekan/Rektor,
  • Glavni direktor,
  • Prodekanica za strateški razvoj.

Dekan/Rektor, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila
Glavna zadaća dekana/rektora je nastavak uspješne prezentacije i afirmacije VERN’a u akademskoj i društvenoj zajednici, što je iznimno važno u sadašnjoj i budućoj fazi razvoja VERN’a. Pritom je njegov glavni fokus usmjeren prema uspješnoj provedbi procesa reakreditacije veleučilišta te inicijalne akreditacije sveučilišta. To ne znači da ne će biti uključen u upravljanje akademskim podsustavom, budući da je dekan/rektor član Uprave, nego da će težište njegova djelovanja pretežno biti u akademskoj i društvenoj zajednici.

Glavni direktor, Ivo Ivančić
Glavni direktor je zadužen za prepoznavanje tržišnih trendova i upravljanje cjelokupnim sustavom (i akademskim i poslovnim), kako bi se kao poslovna organizacija uspješno pozicionirali na tržištu, uz konstantni razvoj sustava upravljanja kvalitetom. Držimo da je to iznimno važno za zaustavljanje negativnog trenda i povratak na poziciju tržišnog lidera. Njegov glavni fokus je akademska produkcija u funkciji uspješnog poslovanja (i obrnuto).

Prodekanica za strateški razvoj, Iva Biondić
Glavna zadaća prodekanice za strateški razvoj je otvaranje novih poslovno-akademskih perspektiva, što je iznimno važno za poticanje kreativnosti i inovacija unutar sustava, a posebno u segmentima ekspanzije na međunarodna tržišta, razvoja programa cjeloživotnog učenja, razvoja programa suradnje s gospodarstvom #EducationmeetsBusiness te komunikacije s javnostima.

Vjerujem da ćemo s ovako postavljenim modelom upravljanja biti učinkovitiji i agilniji u odgovaranju na tržišne trendove, s naglaskom na zadržavanje i konstantni razvoj kvalitete.

Branko Štefanović,
Predsjednik Upravnog vijeća

 

Odjel za komunikacije
Datum objave: 21.11.2018.