University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Međunarodna suradnja
EU projekt

Osmišljavanje i razvoj preddiplomskog studija - Poduzetništvo 
u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu 

Projekt "Osmišljavanje i razvoj preddiplomskog studija – Poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu" financiran je kroz strukturne instrumente, sredstvima Europskog socijalnog fonda. Trajao je 18 mjeseci, a provodio se u suradnji s partnerskim institucijama:

Glavni cilj projekta bio je osmisliti, razviti i provesti novi multidisciplinarni kurikulum/studijski program u području primijenjene umjetnosti i dizajna, koji će se temeljiti na standardu zanimanja i standardu kvalifikacija, kako bi se povećale poduzetničke kompetencije hrvatskih studenata i omogućilo njihovo (samo)zapošljavanje.

Vrijednost projekta je iznosila 304.937,73 EUR, od čega je 94,68% bilo sufinancirano iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Hodogram aktivnosti projekta:

 1. provesti procjenu potreba i analizu postojećeg stanja na hrvatskom tržištu rada u području primijenjenih umjetnosti i dizajna; 
 2. razviti Standard zanimanja, Standard kvalifikacije i kurikulum, te ih podnijeti na odobravanje i akreditiranje;
 3. pilotirati osposobljavanje nastavnika srednjih škola za primijenjenu umjetnost i dizajn s ciljem uvođenja poduzetničkih predmeta u redovni školski kurikulum;
 4. osmisliti i razviti materijale za poučavanje u skladu s novim razvijenim Kurikulumom, te osposobiti VERN’ovo nastavno i nenastavno osoblje da koriste materijale za poučavanje;
 5. pokrenuti internetsku stranicu Projekta s web forumom za uspostavljanje socijalnog dijaloga, kako bi se ojačalo partnerstvo između studenata i dionika na tržištu rada u području primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 6. organizirati promotivna događanja te izraditi promotivne materijale.

PREDVIĐENI REZULTATI:

 1. Provedena procjena potreba i analiza postojeće situacije na hrvatskom tržištu rada u području primijenjene umjetnosti i dizajna.
 2. Osmišljen, razvijen i akreditiran Standard zanimanja, Standard kvalifikacije i Kurikulum.
 3. Provedena osposobljavanja nastavnika u srednjim školama za primijenjenu umjetnost i dizajn, s ciljem uvođenja poduzetničkih predmeta u redovni školski kurikulum.
 4. Materijali za poučavanje u skladu s novim Kurikulumom i osposobljeno VERN’ovo nastavno i nenastavno osoblje za njihovo korištenje.
 5. Uspostavljena mrežna stranica Projekta s web forumom za uspostavljanje socijalnog dijaloga kako bi se ojačalo partnerstvo između studenata i dionika na tržištu rada.
 6. Organizirana završna konferencija.

Održavanjem završne konferencije na kojoj su predstavljeni završni dokumenti i standardi, projekt je uspješno završen u veljači 2015. godine. 

Ulaganje u budućnost.

www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala EU iz Europskog Socijalnog Fonda.  

Sadržaj ove internetske adrese isključiva je odgovornost Veleučilišta VERN'.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh