University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Međunarodna suradnja
Postupak dodjele ECTS bodova

Broj ECTS bodova za svaki predmet definiran je nastavnim programom predmeta. Studenti koji sudjeluju u programu mobilnosti prilikom odlaska na mobilnost upisuju kolegije čiji zbroj iznosi 30 ECTS bodova.

U izradi Learning Agreementa nastoji se da student odabere predmete koji su po sadržaju (ishodima učenja) u većoj mjeri kompatibilni s predmetima na matičnoj instituciji. Približan kriterij je sukladnost oko 70 posto. Pritom se vodi računa i o zahtjevnosti predmeta, izraženoj u broju ECTS bodova. Najčešće je razlika mala, pa se studentu  priznaje onaj broj bodova koji bi stekao na matičnoj instituciji.

Studenti se prije samog odlaska na mobilnost sastaju s prodekanom za studije i voditeljem studija, gdje se pregledavaju silabusi kolegija radi izbora kolegija koje će student slušati na partnerskoj instituciji. Po odobrenju kolegija sastavlja se Learning Agrement kojeg potpisuju student, Veleučilište VERN' i partnerska institucija. U slučaju da za vrijeme studentovog boravka na partnerskoj instituciji da dođe do izmjene kolegija, radi se provjera novih kolegija kojeg mora odobriti voditelj studija, te se radi dodatak Learning Agrementu.

U drugim slučajevima dozvoljen je određeni stupanj fleksibilnosti. Primjerice:

  • Strana institucija ima veći broj manje zahtjevnih predmeta, koji pokrivaju po dio sadržaja (ishoda). U tom slučaju se dva ili tri položena predmeta priznaju za jedan na matičnom programu. Na primjer, predmet po našem programu nosi 5 ECTS, i priznaje se polaganjem dva predmeta na stranoj instituciji od kojih jedan nosi 2 a drugi 3 ECTS boda. O tome se sastavlja posebna odluka.

  • Predmet na stranoj instituciji samo dijelom pokriva sadržaj predmeta na matičnoj instituciji i nosi 3 boda, dok bi ispunjenjem svih obveza na matičnoj instituciji stekao 5 ECTS bodova. Ukoliko se procijeni da bi izostali ključni ishodi učenja, po dolasku s razmjene student dobiva dodatni zadatak – usmeni ili pismeni ispit ili neki dodatni rad, kako bi se nadoknadili i nedostajući ishodi učenja i nedostajući ECTS bodovi.
  • Predmeti koje student položi na stranoj instituciji a nisu kompatibilni sa bilo kojim predmetom iz obveznog programa studija, priznaju se kao izborni predmeti, s pripadajućim brojem ECTS bodova propisanim programom studija.
  • Predmete položene u razmjeni tajnica upisuje u indeks studenta s pripadajućim brojem ECTS bodova, uz napomenu da su položeni na drugoj instituciji.
  • Predmeti koje student položi na stranoj instituciji a  nakon gore opisanih postupaka ostanu kao "višak" upisuju se zajedno sa stečenim brojem bodova u diploma supplement.
 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh