Obrazovanje za budućnost

100% orijentirani prema studentima

Uz znanja i vještine struke, studenti na VERN'u razvijaju i generičke kompetencije kao što su primjena stečenog znanja u praktičnim situacijama, interpersonalne i interakcijske vještine, prepoznavanje i rješavanje problema, itd.

Vlatko Cvrtila
Vlatko Cvrtila, 100% orijentirani prema studentima

Veće šanse za dobivanje posla, već danas, imaju one osobe koje završavaju studije visokog obrazovanja, a taj će se trend u budućnosti još povećati. Sve veća složenost suvremenih poslova i relativno brze promjene radnih mjesta, novi su zahtjevi koje visoko obrazovanje mora akceptirati i primijeniti u studijskim programima. U takvim uvjetima, na VERN’u kontinuirano promišljamo kako povezati potrebe tržišta rada za kompetentnim i odgovornim stručnjacima s obrazovnim programima koji moraju pratiti sve suvremene trendove.

Svjesni svih društvenih, gospodarskih i tehnoloških trendova, na VERN’u smo razvili model obrazovanja koji studentima osigurava usvajanje znanja i vještine struke, ali i razvoj generičkih kompetencija poput:

 • primjene stečenog znanja u praktičnim situacijama;
 • interpersonalnih i interakcijskih vještina;
 • prepoznavanja i rješavanja problema u konkretnim poslovnim situacijama;
 • prilagodbe i djelovanja u novim i neočekivanim situacijama;
 • sposobnosti kritičnosti i samokritičnosti;
 • apstraktnog mišljenja, sposobnosti analize i sinteze;
 • uvažavanja i poštivanja različitosti i multikulturalnosti;
 • sposobnosti djelovanja u skladu s društvenom odgovornošću i građanskom sviješću;
 • naprednog korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
 • sposobnosti stvaranja novih ideja (kreativnost);
 • razumijevanja fenomena koji nas okružuju.

Predavači stručnjaci i suradnja s tvrtkama
U izvođenju nastave sudjeluju vrhunski nastavnici s bogatim poslovnim iskustvom iz realnog sektora, ali i ostali poslovni stručnjaci koji svoje znanje ugrađuju u obrazovne sadržaje, čime postižemo izravni transfer ideja i rješenja iz poslovnog u obrazovno okruženje.

Zbog aktivne suradnje s gospodarstvom, studenti već tijekom studija imaju priliku raditi na konkretnim poslovnim projektima u suradnji s različitim tvrtkama, te na tzv. studentskim radilištima u VERN’u, a pred kraj studija obavljaju obaveznu stručnu praksu, što im olakšava pronalazak prvog radnog mjesta.

Kombinacijom znanja i vještina, stečenog iskustva kroz stručnu praksu i radom na konkretnim poslovnim projektima, te dodatnim razvojem ranije stečenih vještina, dobivamo idealnu kombinaciju znanja i kompetencija koje našim studentima i diplomantima omogućavaju brzo pronalaženje prvog radnog mjesta, napredovanje u poslovnoj karijeri, ali i kreiranje vlastitog posla.

Da bi povezali sve nabrojano, promijenili smo naš pristup iz klasičnog u moderni obrazovni model u kojemu nastavnici nisu samo prenositelji znanja, već i savjetnici studentima u razvoju njihovih kompetencija, a ustanova je akademski partner tijekom i nakon završetka studija.

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila,
Dekan Veleučilišta VERN’

Odjel za komunikacije
Petar Vučetić
Datum objave: 12.11.2018.