University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
O VERN'u
Trgovačko pravo i pravo društava

Autor: Mario Vukelić

Naslov: Trgovačko pravo i pravo društava

Vrsta: Udžbenik

Cijena: 330,00 kn

Veleučilište VERN', Biblioteka Business Class, Zagreb, 2016.

 

Suvremeno gospodarstvo od poduzetnika i menadžera, uz poznavanje ekonomskih znanosti, traži i široki interdisciplinarni pristup poslovanju. Jednu od bitnih pretpostavki njihove uspješnosti predstavlja i poznavanje osnova trgovačkog prava i prava društava.

Ovaj je udžbenik prvenstveno namijenjen sadašnjim i budućim poduzetnicima i menadžerima radi upoznavanja s osnovama trgovačkog prava. Opširna teoretska i zakonska materija trgovačkog prava i prava društava predstavljena je selektivno, uopćeno i sažeto, a radi lakšeg razumijevanja ponekad apstraktnih pojmova, i uz često navođenje primjera iz prakse. Udžbenik je tako na određeni način i katalog informacija koji će poduzetnicima i menadžerima pomoći odrediti pitanja i zadatke koje će staviti pred pravnike, i ni u kome slučaju ne pretendira biti priručnik tipa 'sam svoj pravnik'. 

Bilješka o autorima

Mario Vukelić

Mario Vukelić rođen je 1956. godine u Zagrebu. Na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je 1981. zvanja diplomiranog pravnika i ekonomista. U trgovačkom sudstvu radi od 1983. Za suca Trgovačkog suda u Zagrebu imenovan je 1990. Od 2003. je sudac, a od 2009. i predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Uz svoju dugogodišnju sudačku dužnost u trgovačkom sudstvu djeluje i kao arbitar i miritelj te član brojnih ekspertnih skupina u zemlji i inozemstvu (član pregovaračkog tima RH u procesu pridruživanja EU, predstavnik RH u CEPEJ-u, član više radnih skupina MPRH za izradu nacrta prijedloga zakona, EU ekspert za pravosudnu reformu u BIH...).

Član je više uglednih stručnih organizacija kao što su International Insolvency Institute, World Bank Global Judges Forum Group, International Exchange of Experience on Insolvency Law, Judicial Wing of INSOL Europe. Također, član je i nadzornog odbora Udruge hrvatskih sudaca i programskog vijeća Pravosudne akademije.

Viši je predavač i nositelj više pravnih kolegija na Veleučilištu VERN' gdje predaje od 2001. Kao sudionik brojnih domaćih i međunarodnih pravnih konferencija u EU-u, SAD-u, Kanadi, Rusiji i Kini održao je predavanja i na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Columbia University, Peking University Law School, Maastricht University, Peperdine University School of Law i McGill University.

Autor je i koautor nekoliko knjiga te brojnih stručnih i znanstvenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh