KLJUČNI POKAZATELJI

Veleučilište VERN'

VERN’ danas

 • više od 2.000 studenata
 • više od 4.000 alumnija (bivših studenata)
 • 200 predavača
 • 100 stalno zaposlenih osoba, od toga 69 stalno zaposlenih nastavnika
 • 14 studija
  • 1 sveučilišni preddiplomski
   • Poslovna ekonomija (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
  • 7 preddiplomskih
   • Ekonomija poduzetništva (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Novinarstvo (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Odnosi s javnošću i studij medija (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Poslovna informatika (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Tehnički menadžment (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Turizam – turistički i hotelski menadžment (3,5 godine, 7 semestara, 210 ECTS)
  •  6 specijalističkih diplomskih
   • IT menadžment (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Menadžment održivog razvoja turizma (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Poduzetnički menadžment (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Računovodstvo i financije (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Upravljanje ljudskim potencijalima (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Upravljanje poslovnim komunikacijama – PR (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
  • VERN’/UBI međunarodni MBA studij u suradnji s inozemnim partnerima
 • 6.000 četvornih metara prostornih kapaciteta u samom centru Zagreba

Ključni ljudi

 • Branko Štefanović, predsjednik Upravnog vijeća (01.4825.911, vuv@vern.hr)
 • prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dekan / privremeni rektor (01.48.25.927, dekan@vern.hr)
 • Ivo Ivančić, glavni direktor, direktor Ureda uprave (01.4825.918, ivo.ivancic@vern.hr)
 • mr. sc. Višnja Grozdanić, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća i prodekanica za studije (01.4825.926, visnja.grozdanic@vern.hr)
 • Iva Biondić, prodekanica za strateški razvoj (iva.biondic@vern.hr)
 • Krešimir Ban, izvršni direktor Odjela za logistiku (01.4825.916, kreso@vern.hr)
O VERN'u