University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
VERN'ovi predavači s Katedre za financije, računovodstvo i pravo sudjelovali su na 18. međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment – RiM 2017.“, koja je 21. i 22. rujna održana u Opatiji. Tom su prilikom, pred brojnim akademskim i poslovnim
26.9.2017.
 >
VERN'ovi profesori s Katedre za financije, računovodstvo i pravo sudjelovali su na 5. međunarodnoj konferenciji „Vallis Aurea Focus on: Research & Innovation“, koja je od 22. do 24. rujna održana u Požegi, u organizaciji DAAAM International Vienna iz Austrije i Veleučilišta
27.9.2016.
 >
VERN'ovi profesori s Katedre za financije, računovodstvo i pravo sudjelovali su na 17. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment – RiM 2016.“, koja je 9. i 10. lipnja održana u Primoštenu. Naši su profesori na konferenciji
21.6.2016.
 >
VERN'ovi profesori s Katedre za financije, računovodstvo i pravo sudjelovali su na 16. međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment – RiM 2015.“, koja je 11. i 12. lipnja održana u Primoštenu. Naši su profesori na konferenciji
14.6.2015.
 >
VERN'ovi profesori dr. sc. Branko Krnić, predstojnik Katedre za financije, računovodstvo i pravo te mr. sc. Marijan Milinović, voditelj diplomskog studija Računovodstvo i financije, predstavili su svoje radove na 4. međunarodnoj konferenciji „Vallis Aurea“ – Focus on: Regional and
21.9.2014.
 >
VERN'ovi profesori mr. sc. Melita Cita, Tajana Kramar Šandl, dr. sc. Branko Krnić, mr. sc. Marijan Milinović, dr. sc. Miroslav Gregurek i nedavno diplomirani VERN'ov specijalist računovodstva i financija Goran Fuštin, sudjelovali su na 14. međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji
23.6.2013.
 >
Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu sredinom ovog mjeseca se održala ICES međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom "Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead". Uz više od 150 znanstvenika i stručnjaka iz 25 zemljama, na konferenciji su nastupile i VERN'ove
23.10.2012.
 >
Voditelj VERN'ovog diplomskog studija Računovodstvo i financije profesor Marijan Milinović uspješno je obranio magistarski rad na temu "Primjena standardnih troškova u ocjeni efikasnosti profitnih centara", na poslijediplomskom znanstvenom studiju Računovodstvo, revizija i financije, na
17.9.2012.
 >
Voditelj studija      mr. sc. MARIJAN MILINOVIĆ, viši predavač   Zamjenica voditelja studija     mr. sc. MELITA CITA, viši predavač  
 >
Department Chair of the Department Deputy Chair FINANCE, ACCOUNTING AND LAW Branko Krnić, PhD., college professor Velimir Vučinić, Univ.Ec.S., lecturer   All lecturers at the Department: Melita Cita, MSc., senior lecturer Dušanka Gajdić, Ec.S.,
 >
<<<1 2 > >> Ukupno redaka: 12 , Retci: 1-10

na vrh