University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Cjeloživotno obrazovanje
VERN'/U.B.I. međunarodni MBA program – o programu

O programu

Naziv programa: VERN'/U.B.I. međunarodni MBA program

Vrsta: Međunarodni MBA program

Diplome: Po završetku VERN'/U.B.I. međunarodnog MBA programa, diplomanti stječu međunarodnu (non-degree) diplomu, uz VERN'ovu diplomu odgovarajućeg  diplomskog studija

Trajanje: Dvije (II) akademske godine, odnosno četiri (IV) semestra (diplomski studij) + pet (V) dodatnih predmeta (V. semestar)

ECTS bodovi: 120 + 30 = 150

Upisi 2016: Prijave na međunarodni MBA program su otvorene sve do popunjena upisne kvote (minimalno 15 studenata), a predavanja će početi u dogovoru sa studentima nakon formiranja grupe.

Suradnja VERN'a i U.B.I.-a

VERN' već odavno slijedi dinamiku priprema za ulazak Hrvatske i naših građana u punopravno članstvo Europske unije.

Poslovna suradnja s United Business Institutes (U.B.I.) iz Bruxellesa – privatnim visokim učilištem – temelji se na istovjetnosti obrazovnih programa, zajedničkoj viziji poslovnog obrazovanja i obrazovanja za poduzetništvo, horizontalnoj (sadržajna raznovrsnost studija) i vertikalnoj komponenti (različiti stupnjevi) Bolonjske deklaracije koju obje institucije ispunjavaju, te zajedničkim idejama i načinu izvođenja nastave u studijskim grupama.

Ovom su suradnjom VERN' i svi njegovi studenti dobili jakog i pouzdanog poslovnog partnera u samom sjedištu Europske unije, Bruxellesu.

U.B.I. program

VERN'ov prioritetni interes je svojim studijskim programima pružiti međunarodnu dimenziju, upotpunjujući programe inozemnim nastavnicima, djelomičnim studiranjem u inozemstvu, te sadržajem predmeta iz područja EU, leadershipa, lobiranja i interkulturalne komunikacije. S druge strane, U.B.I. nastoji kontinuirano širiti svoje međunarodne aktivnosti na nova europska tržišta.

Međusobnom razmjenom i usporedbom nastavnih programa VERN'ovih diplomskih i U.B.I.-evih MBA studija, zaključeno je da su po mnogočemu sukladni i komplementarni, kako sadržajno, tako i metodički, te da će biti dostatan relativno mali manevar u kreiranju zajedničkog proizvoda koji će sadržavati jaku europsku poslovnu komponentu i kao takav predstavljati novi, suvremen, multidisciplinaran europski MBA program.

Kako bi se kreirao VERN'/U.B.I. međunarodni MBA program, VERN'ove diplomske studije U.B.I. je nadopunio sa svojim paketom od 5 predmeta.

Struktura paketa pokriva iznimno zanimljive i korisne europske teme, od koncepcija menadžerskih komunikacija, financiranja novih poslovnih projekata u EU i međukulturalne suradnje, pa sve do lobiranja i upravljanja promjenama.

Svaki predmet sadrži 25 sati interaktivnog predavanja i vrijedi 6 ECTS bodova, što u konačnici studentima donosi dodatnih 30 ECTS bodova, odnosno vrijednost 1 dodatnog semestra.

Predavači su profesori U.B.I.-evih MBA studija i predaju isključivo na engleskom jeziku.

Paket se sastoji od sljedećih 5 predmeta:

  1. Intercultural Business Communication
  2. Global Business Management
  3. Leadership
  4. Lobbying Concepts
  5. Essentials to European Funds

Način studiranja

4 predmeta – VERN', Zagreb:

Studenti studiraju i polažu četiri od pet predmeta, koje izvode profesori U.B.I.-a na VERN'u u Zagrebu tijekom ukupno četiri tjedna (jedan predmet po tjednu).

1 predmet – U.B.I., Bruxelles:

Studenti studiraju i polažu jedan preostali predmet na U.B.I.-u u Bruxellesu tijekom jednog tjedna boravka u Bruxellesu.

Uz predavanja i vježbe, u program su uključene i posjete EU institucijama (Europski parlament), te uspješnim multinacionalnim kompanijama.

Dodatne informacije:
Ana Belić (01.4881.832, ana.belic@vern.hr) i 
Matea Šumak (01.4881.833, matea.sumak@vern.hr)

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh