University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
IT menadžment
Dojmovi studenata

Igor Črnila (dipl. Poduzetnički menadžment)

S obzirom da sam nakon preddiplomskog studija Ekonomije poduzetništva nastavio studij Poduzetničkog menadžmenta, imao sam podlogu na kojoj sam nastavio graditi svoje znanje. Uz pomoć susretljivih kolega i još susretljivijih profesora, kao i uz redovito prisustvovanje predavanjima, uspio sam na vrijeme i uspješno završiti studij. Sva poznanstva, što s kolegama, što s profesorima i danas su mi vrlo korisna. Odmah nakon studija dobio sam posao u Erste Card Club-u (Diners International), gdje sam se uspješno uklopio zahvaljujući upravo znanju stečenom na VERN'u.

Leo Škobić (dipl. IT menadžment)

Jedan od glavnih razloga zašto sam upisao VERN’ su moderni i konstantno nadograđivani programi kolegija koji slijede korak s najnovijim i najrelevantnijim trendovima, kako u ICT-u, tako i u metodama organizacije nastave i izvođenja predavanja. Također bih naglasio izvrsnu organizacijsku potporu svakome studentu tijekom studiranja, gdje je student na prvome mjestu. Takav sustav omogućava studentu da se maksimalno posvetiti učenju i praćenju programa studija, bez potrebe da nepotrebno troši vrijeme i energiju na administrativne i organizacijske aspekte studiranja.

Hrvoje Ratkić (dipl. Ekonomiju poduzetništva)

Kada sam upisivao VERN', vjerovao sam u svoj izbor i svoju viziju tj. da će mi VERN'u vremenima koja dolaze pružiti sigurnost, a moja budućnost biti puno svjetlija s jasnim životnim ciljevima. Danas, nakon što sam okusio nemilosrdnu borbu na tržištu rada, još više sam siguran da je VERN bio pravi izbor.  Dobio sam ono što sam očekivao. U nekim segmentima i čak više od očekivanog. Sva znanja, vještine i iskustva koja sam stekao na VERN'u uspješno primjenjujem u poslu kojim se bavim – odnosima s javnošću.

Aleksandra Knežević (dipl. Ekonomiju poduzetništva)

Program preddiplomskog studija na Veleučilištu VERN' usmjeren je prema potrebama studenata, usvajanju stručnih znanja i usavršavanju vještina. Tijekom studija sam naučila kako stečeno teorijsko znanje primijeniti u praksi, tj. u stvarnom poslovnom okruženju. Predanost profesora i mentora uvelike pomaže da naše ideje postanu stvarnost.

David Orešković (dipl. Ekonomiju poduzetništva)
VERN' je studij koji prvenstveno nastoji kod svakog studenta osvijestiti baš one sposobnosti
koje mu pružaju najveće mogućnosti da se oblikuje u odgovornog i društveno korisnog pojedinca. Istovremeno, razvija samosvjesnost studenata i usmjerava svakog ponaosob da zna na koji se način pomoću stečenih kompetencija uspješno integrirati u poslovnom svijetu.

VERN' je studij koji prvenstveno nastoji kod svakog studenta osvijestiti baš one sposobnostikoje mu pružaju najveće mogućnosti da se oblikuje u odgovornog i društveno korisnog pojedinca. Istovremeno, razvija samosvjesnost studenata i usmjerava svakog ponaosob da zna na koji se način pomoću stečenih kompetencija uspješno integrirati u poslovnom svijetu.

Andrea Škerlj (dipl. Turizam – turistički i hotelski menadžment)

VERN'ovi studenti  imaju profesore koji prenose znanja i iskustva stečena u poslovnoj praksi. Profesore od kojih se mogu naučiti pojedinosti koje nećete pronaći u niti jednoj literaturi, a u poslu mogu biti od presudne važnosti.  Studirati Turizam na VERN'u znači imati konstantan poticaj i podršku u osmišljavanju novih i kreativnih ideja i projekata.

Dora Pintarić (dipl. Turizam – turistički i hotelski menadžment)

Studiranje na Veleučilištu VERN' posebno je i drugačije iskustvo od svih koje sam dosad imala. Upravo iz tog razloga, nastavila sam svoje obrazovanje ovdje. Preporučila bih VERN' svakome tko želi usavršiti svoja teorijska i praktična znanja.

Karlo Tašler (dipl. Novinarstvo)

Bilo je zanimljivo studirati novinarstvo na VERN'u. Naučio sam mnogo toga – ne samo o novinarstvu, nego i o životu. Uz puno uspona i nekoliko padova profilirali smo se u kvalitetne mlade ljude.

Marina Šimunić

VERN' je studij koji ide u korak s vremenom i gleda u budućnost. Sviđa mi se što se, osim teoretskog stječe puno praktičnog znanja putem case study-ja te nam se samim tim pruža mogućnost da otkrijemo i usavršimo vlastite sposobnosti.

Jasmin Jurkovac

Istaknuo bih činjenicu da profesori iznesenu teoriju podupiru primjerima iz vlastite poslovne prakse te nam na taj način u velikoj mjeri omogućuju bolju predodžbu realnog poslovnog svijeta. Vlastita informatička tehnologija je iznimno dobro implementirana kao posrednik u komunikaciji između profesora, administracije i studenata. Naravno, prostora za napredak uvijek ima i treba uvijek težiti boljemu.

Filip Kovačec

Upisao sam VERN' zato što smatram da će mi praktično znanje najbolje koristiti u životu. Želim pokrenuti vlastiti posao, a smatram da najbolju pripremu za taj korak mogu dobiti na VERN'-u. Posebno sam oduševljen "ljudskim" odnosom između profesora i studenata.

Jasmina Abdulwahid

VERN' sam upisala prvenstveno zbog interaktivne nastave i predavača s iskustvom onoga što predaju. Najviše me se dojmilo što mi, studenti, sami dolazimo do znanja kroz razne seminare i case study-je.

Ivana Vrdoljak

Na VERN'-u nisam "samo" studentica, već sam puno više - osoba. Osim naučene teorije stječem i radne navike, što me čini odgovornom pripadnicom društva općenito. Od profesora u svakom trenutku mogu tražiti pomoć, što mi pruža mogućnost da se osjećam potrebnom i osobitom. Naučeno gradivo moći ću, sigurna sam, primjeniti u praksi te u budućem poduzetničkom životu.

Vladimir Rešković

Poduzetništvo je veoma važan faktor u razvoju nacionalnih ekonomija svih zemalja i ono se kao "disciplina" još uvijek razvija te se njime otvaraju razne poslovne prilike u svim područjima poslovnog života, a pošto VERN' pruža najkvalitetniju uslugu poslovne izobrazbe, nimalo ne sumnjam u svoju odluku upisa na VERN'. Fasciniran sam modernim i individualnim načinom predavanja te sam istovremeno uvjeren da sam na pravom putu k ostvarenju svojih ambicija i, u perspektivi, postajanju vještog poduzetnika.

Maja Đurkin

Na prijamni ispit sam pristupila jer smatram da ću na VERN'-u dobiti konkretno znanje koje mi treba za budući posao kojim se mislim baviti. Držim da se VERN' razlikuje po pristupu studentima i uopće po drukčijem sustavu koji je na višem standardu usluge od drugih visokih učilišta u Hrvatskoj. Bitni su također i mladi i kreativni ljudi koji pokreću VERN', a koji će svoj entuzijazam prenijeti na studente te tako stvoriti novu generaciju produktivnih ljudi.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh