University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Menadžment održivog razvoja turizma
Menadžment održivog razvoja turizma - o studiju

O studiju ARH 11 2014

Naziv studija: Menadžment održivog razvoja turizma
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Stručno zvanje: Stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta (struč.spec.oec.) - razina stručnog magisterija
Trajanje: dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestra
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo trajnu Dopusnicu 24. lipnja 2008. godine

Studijski program dvogodišnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment održivog razvoja turizma

Razlozi za pokretanje studija

Turizam je danas područje koje se na strani potražnje i ponude izuzetno brzo transformira, što uvelike utječe na intenzitet i kvalitetu razvoja turizma u mnogim našim destinacijama. Upravljati turizmom u takvim destinacijama, a na način koji će omogućiti zaštitu svih prirodnih i kulturnih resursa, uz istodobno očuvanje interesa vlasnika za postizanjem odgovarajućeg profita kao i interesa žitelja, postalo je složeno i traži svladavanje različitih znanja i vještina. Ključnu ulogu u razvoja turizma u Hrvatskoj imaju danas menadžerski kadrovi koji moraju biti osposobljeni da svoje funkcije obavljaju odgovorno i kompetentno.

Preddiplomski studiji koji su dovoljni za praćenje ovog diplomskog

Osobama koje su završile preddiplomski studij Turistički i hotelski menadžment na ZSM-u ili drugi trogodišnji ili četverogodišnji studij turizma, ekonomije ili neke druge društvene discipline, ovaj studij je logičan nastavak budući da se njegova predmetna struktura nadovezuje na studije ovog usmjerenja.

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Studentikoji završe ovaj specijalistički diplomski stručni studij stječu znanja neophodna za obavljanje  visokostručnih, upravljačkih poslova iz područja turizma i hotelijerstva, a koja se temelje na postulatima održivog razvoja.

Stečena znanja omogućavaju polaznicima obavljanje različitih poslova vezanih uz cjelokupni menadžment turizma - organizacija, planiranje i marketing turizma za potrebe različitih subjekata - turističkih zajednica, odjela turizma u lokalnoj upravi, sustavu gospodarske komore, turističkim agencijama, destinacijskim marketing organizacijama, turističkim poduzećima – hotelima i drugim smještajnim objektima kao i drugim nositeljima aktivnosti funkcionalno vezanih uz turizam. Posebnost ovog studija su izborni predmeti koji se odnose na menadžment pojedinih vrsta turizama koji su specifični za naš turizam i koji će donijeti održivi i kvalitetan razvoj hrvatskom turizmu.

Po završetku studija studenti će steći znanja iz područja ekonomije, te turizma i hotelijerstva:

  • stjecanje ključnih znanja i kompetencija na temelju kojih će se, po završetku studija, moći učinkovito uključiti u sustav strateškog planiranja i donošenja strateških poslovnih odluka na korporativnoj razini
  • usvajanje tehnika izrade atrakcijske sinteze, koncpjcije turističke prostorne organizacije i kompleksnog turističkog destinacijskog proizvoda
  • stjecanje znanja u donošenju odluka na različitim razinama upravljanja različitim oblicima turizma uvažavajući principe održivog razvoja i uspješnog poslovanja gospodarskog subjekta
  • osposobljavanje da se na temelju primjera iz prakse stvore kritički stavovi o pojedinim aspektima ekoturizma i omogući upravljanje ekoturističkim proizvodima i područjima
  • stjecanje znanja za identificiranje načina na koje dizajn može doprinijeti strateškim vrijednostima poslovnog subjekta
  • stjecanje osnovnih znanja o sociološkim metodama istraživanja turističkog procesa u emitivno – receptivnoj perspektivi razvijajući sposobnost upotrebe stečenih znanja u analizi turističkog fenomena

Dosadašnja iskustva Veleučilišta VERN' u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Specijalistički diplomski studij Menadžment održivog razvoja turizma pokrenut je na temelju višegodišnjeg iskustva u provođenju preddiplomskog stručnog studija Turistički i hotelski menadžment. Godine 2008. na studij je upisana prva generacija studenata.

Osnivanjem ovog studija, završenim studentima preddiplomskih studija omogućeno je stjecanje novih specijalističkih znanja u području turizma, uz mogućnost specijalizacije za oblike turizma koji se intenzivno razvijaju, a čiji menadžment ima svoje posebnosti.

Predavači na studiju imaju višegodišnje predavačko iskustvo na fakultetima i visokim školama te su priznati stručnjaci i konzultanti u svom području.

Studij je kompatibilan s vizijom razvoja Veleučilišta VERN', a to je prerastanje u ugledno regionalno visoko učilište, koje će stvarati suvremeno i izvrsno obrazovane buduće poduzetnike – kreatore novih radnih mjesta u vlastitim, obiteljskim ili drugim poduzetničkim tvrtkama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh