University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Poduzetnički menadžment
O studiju

Naziv studija: Poduzetnički menadžment
Izvođač: Veleučilište VERN'
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij ( razina stručnog magisterija)
Stručno zvanje: Stručni/a specijalist/specijalistica poduzetničkog menadžmenta (struč.spec.oec.)
Trajanje: Dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestara
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005. 
Dokumenti: Izvješćerecenzija 1, recenzija 2dopusnica

 

Zašto studirati Poduzetnički menadžment?

Tržište rada u Europi i u cijelom svijetu, pogotovo u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena, pokazuje sve veću potrebu za profilom sposobnih, etičnih, poslovno dobro obrazovanih poduzetnika i poduzetnički orijentiranih menadžera:

  • za poduzetničko upravljanje i interno poduzetništvo u velikim poduzećima,
  • za rast i profesionalizaciju menadžmenta obiteljskih poduzeća,
  • za generacijsku tranziciju u obiteljskim poduzećima,
  • za vođenje ustanova i neprofitnih organizacija, 
  • za internacionalizaciju poslovanja,
  • za uvođenje dobrih informacijskih praksi i uspostavljanje baze business intelligencea za donošenje poslovnih odluka,
  • za uspješnije upravljanje inovacijama i tehnološkim razvojem,
  • za upravljanje promjenama.

Ovaj dvogodišnji specijalistički stručni studij nastao je na temelju identifikacije potreba tržišta rada u privatnom i javnom sektoru te kao odgovor na potrebu cjeloživotnog učenja (obrazovna vertikala) studenata koji su stekli zvanje prvostupnika (baccalaureus) na VERN'u i na drugim visokim učilištima (ekonomskim, tehničkim, umjetničkim, učiteljskim itd.). Oni su, nakon nekoliko godina iskustva vođenja vlastitih poduzeća, ili pak radeći na nižim i srednjim menadžerskim pozicijama u poduzećima i ustanovama, prepoznali potrebu proširivanja postojećih i stjecanja novih stručnih znanja i umijeća iz područja poduzetničkog menadžmenta.

Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?

Završetkom studija student stječe neophodne kompetencije potrebne za profesionalno vođenje malih i srednjih poduzeća te poduzetničko upravljanje inovativnim rastućim odjelima velikih poduzeća. Studenti se osposobljavaju za učinkovito uvođenje novih tehnologija i proizvoda, uvođenje informacijskih sustava i alata kontrolinga, pokretanje novih poduzeća i upravljanje promjenama te za uspješno prepoznavanje i iskorištavanja poslovnih prilika na domaćem i međunarodnom tržištu.

Osim osnovnih kompetencija poslovnog upravljanja, student razvija svoje kognitivne, komunikacijske i kreativne vještine. Uz to student osvješćuje svoj osobni sustav vrijednosti, unutarnju predanost i snagu koji su neophodni za ostvarenje poduzetničkog pristupa, kako u planiranju i provođenju redovnih aktivnosti, tako i u učenju iz poslovnih pogrešaka. Kroz sam studij i praktični rad student je vođen tako da stječe iskustvo primjene naučenih menadžerskih vještina u realnom životu poduzeća.

 

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh