University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
O studiju - Vanja test (MORT)

O studiju - Vanja test (MORT)

Naziv studija: Menadžment održivog razvoja turizma
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Stručno zvanje: Stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta (struč.spec.oec.) - razina stručnog magisterija
Trajanje: dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestra
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo trajnu Dopusnicu 24. lipnja 2008. godine

 

Zašto studirati Menadžment održivog razvoja turizma?

Turizam je danas područje koje se na strani potražnje i ponude izuzetno brzo transformira, što uvelike utječe na intenzitet i kvalitetu razvoja turizma u mnogim našim destinacijama. Upravljati turizmom u takvim destinacijama, a na način koji će omogućiti zaštitu svih prirodnih i kulturnih resursa, uz istodobno očuvanje interesa vlasnika za postizanjem odgovarajućeg profita kao i interesa žitelja, postalo je složeno i traži svladavanje različitih znanja i vještina. Ključnu ulogu u razvoja turizma u Hrvatskoj imaju danas menadžerski kadrovi koji moraju biti osposobljeni da svoje funkcije obavljaju odgovorno i kompetentno.

Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?

Studentikoji završe ovaj specijalistički diplomski stručni studij stječu znanja neophodna za obavljanje  visokostručnih, upravljačkih poslova iz područja turizma i hotelijerstva, a koja se temelje na postulatima održivog razvoja.

Stečena znanja omogućavaju polaznicima obavljanje različitih poslova vezanih uz cjelokupni menadžment turizma - organizacija, planiranje i marketing turizma za potrebe različitih subjekata - turističkih zajednica, odjela turizma u lokalnoj upravi, sustavu gospodarske komore, turističkim agencijama, destinacijskim marketing organizacijama, turističkim poduzećima – hotelima i drugim smještajnim objektima kao i drugim nositeljima aktivnosti funkcionalno vezanih uz turizam. Posebnost ovog studija su izborni predmeti koji se odnose na menadžment pojedinih vrsta turizama koji su specifični za naš turizam i koji će donijeti održivi i kvalitetan razvoj hrvatskom turizmu.

Po završetku studija studenti će steći znanja iz područja ekonomije, te turizma i hotelijerstva:

  • stjecanje ključnih znanja i kompetencija na temelju kojih će se, po završetku studija, moći učinkovito uključiti u sustav strateškog planiranja i donošenja strateških poslovnih odluka na korporativnoj razini,
  • usvajanje tehnika izrade atrakcijske sinteze, koncpjcije turističke prostorne organizacije i kompleksnog turističkog destinacijskog proizvoda,
  • stjecanje znanja u donošenju odluka na različitim razinama upravljanja različitim oblicima turizma uvažavajući principe održivog razvoja i uspješnog poslovanja gospodarskog subjekta,
  • osposobljavanje da se na temelju primjera iz prakse stvore kritički stavovi o pojedinim aspektima ekoturizma i omogući upravljanje ekoturističkim proizvodima i područjima,
  • stjecanje znanja za identificiranje načina na koje dizajn može doprinijeti strateškim vrijednostima poslovnog subjekta,
  • stjecanje osnovnih znanja o sociološkim metodama istraživanja turističkog procesa u emitivno – receptivnoj perspektivi razvijajući sposobnost upotrebe stečenih znanja u analizi turističkog fenomena.
 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh