University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
O studiju - Vanja test (RIF)

O studiju - Vanja test (RIF)

Naziv studija: Računovodstvo i financije u poduzetništvu
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij ( razina stručnog magisterija)
Stručno zvanje:

Stručni/a specijalist/specijalistica računovodstva i financija (struč.spec.oec.) (razina stručnog magisterija)

Trajanje: Dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestara
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005.
Dokumenti: Izvješće, recenzija 1, recenzija 2 , recenzija 2 , dopusnica

Zašto studirati Računovodstvo i financije?

Nedostatak stručnjaka računovodstveno-financijskog usmjerenja bitno ograničava konkurentsku sposobnost hrvatskog gospodarstva kako u sučeljavanju s konkurencijom na domaćem tržištu tako i u stvaranju pretpostavki za uspješan nastup na inozemnim tržištima.
Te činjenice već danas postaju sve više svjesni i sami poduzetnici budući da su bez dobrog poznavanja suvremenih računovodstveno-financijskih koncepata, financijskih tržišta i instrumenata bitno umanjuju šanse za izvodljivost, uspješnost i održivost poduzetničkih pothvata u sve turbulentnijem gospodarskom okruženju.
Stručni studij računovodstvo i financije u poduzetništvu namijenjen je:

  • poduzetnicima koji su ujedno i menadžeri vlastitih poslovnih pothvata,
  • menadžerima,
  • osobama koje žele ostvariti poslovnu karijeru kao eksperti na području računovodstva i financija.

Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?

Nastavni plan i program sastavljen je na način da stavlja težište na razvoj analitičkih sposobnosti i tehnike rješavanja problema u praksi poslovnog odlučivanja. Pri tome je u koncipiranju studijskog programa zastupljen multidisciplinarni pristup s ciljem da se odgovori na kompleksne zahtjeve suvremenog tržišnog poslovanja. Na taj će način, završeni studenti biti u mogućnosti obavljati sve zadaće i poslove s područja računovodstva i financija uzimajući u obzir pravni i fiskalni normativni okvir te sudjelovati u donošenju ili samostalno donositi relevantne a istodobno i djelotvorno poslovne odluke.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh