University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
O studiju ARH 11 2014

IT menadžment - o studiju

O studiju ARH 11 2014

Naziv studija: IT menadžment
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Stručno zvanje: Stručni specijalist menadžmenta informacijskih tehnologija
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 07.01.2011.
Dokumenti: Izvješće, Recenzija, Dopusnica
Veličina osnovne
studijske grupe:
20

Razlozi za pokretanje studija

Funkcioniranje današnjih organizacija uvelike ovisi o informacijskim tokovima i tehnologijama pomoću kojih se strukturiraju i obrađuju informacije. Potreba za stručnjacima koji znaju pravilno koristiti metode upravljanja i odlučivanja uz potporu IT-a, sve je izraženija i u Hrvatskoj. U takvim okolnostima, informacije koje nam pristiži nisu strukturirane i zahtijevaju dodatno vrijeme za filtriranje i obradu, što dovodi u pitanje sposobnost racionalnog i brzog odlučivanja.

Takvi tržišni uvjeti traže stručnjake koji znaju:

  • kako se nositi s brzim promjenama u okruženju
  • kako upotrebljavati suvremene metode upravljanja, odlučivanja i IT tehnologiju
  • kako redizajnirati poslovne procese pomoću IT-a, a posebice interneta

Preddiplomski studiji koji su dovoljni za praćenje ovog diplomskog studija

Ovaj specijalistički studij logičan je nastavak školovanja za studente koji su završili preddiplomski studij Ekonomije poduzetništva ili Poslovne informatike na Veleučilištu VERN'.  Također, na studij se mogu upisati sve osobe koje su završile stručne ili sveučilišne preddiplomske studije menadžmenta, poduzetništva, ekonomije ili informatike na drugim visokim školama, veleučilištima, odnosno sveučilištima, stekli 180 ECTS bodova, te zadovoljavaju natječajne kriterije i polože prijemni ispit. Osim toga, na ovaj studij mogu preći i studenti srodnih specijalističkih diplomskih stručnih studija s drugih visokih škola ili veleučilišta, odnosno sa srodnih sveučilišnih diplomskih studija. U tom slučaju, studentima se izdaje rješenje o priznavanju ECTS bodova za one kolegije koji su im prema programu ovog studija priznati.

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Studenti će po završetku studija biti kompetentni za upravljanje pojedinim funkcionalnim područjima u organizacijama privatnog i javnog sektora, upravljanje informatičkim funkcijama u organizacijama, te za upravljanje poslovanjem u malim i srednjim tvrtkama, koje žele što učinkovitije koristiti informacijske tehnologije u svakodnevnom poslovanju. Tijekom studija naučit će kako planirati informacijske sustave, kako planirati primjenu IT-a u e-poslovanju, kako modelirati poslovne tehnologije i optimizaciju organizacije, kako izraditi plan mjerenja performansi organizacije, kako upravljati kvalitetom razvoja informacijskih sustava, itd.

Dosadašnja iskustva Veleučilišta VERN' u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Na temelju višegodišnjeg iskustva u provođenju preddiplomskih stručnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija, pokrenut je diplomski studij "IT menadžment". Istraživanje provedeno među studentima stručnih studija na Veleučilištu VERN', pokazalo je da velika većina njih želi nastaviti školovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Upravo je to, uz sve izraženije zahtjeve tržišta, bio još jedan pokazatelj potrebe za ovakvim studijem.

Predavači na studiju imaju višegodišnje predavačko iskustvo na fakultetima i visokim školama, certificirani su učitelji/treneri i konzultanti, te priznati stručnjaci u svom području.

Studij je kompatibilan s vizijom razvoja Veleučilišta VERN', a to je prerastanje u ugledno regionalno visoko učilište, koje će stvarati suvremeno i izvrsno obrazovane buduće poduzetnike – kreatore novih radnih mjesta u vlastitim, obiteljskim ili drugim poduzetničkim tvrtkama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh