University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Računovodstvo i financije
O studiju

Naziv studija: Računovodstvo i financije
Izvođač: Veleučilište VERN'
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij ( razina stručnog magisterija)
Stručno zvanje:

Stručni/a specijalist/specijalistica računovodstva i financija (struč.spec.oec.) (razina stručnog magisterija)

Trajanje: Dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestara
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005. 
Dokumenti: Izvješćerecenzija 1, recenzija 2 , dopusnica

Zašto studirati Računovodstvo i financije?

Studij računovodstva i financija  usmjeren je usvajanju znanja i vještina koje omogućuju ostvarivanje vrhunskih poslovnih karijera. U suvremenom poslovnom okruženju računovodstveno-financijski eksperti postali su ključni sudionici upravljanja poslovnim pothvatima i sustavima.Specifična znanja i vještine računovodstva i financija, izučavani u kontekstu zahtjeva suvremenog menadžmenta i sustavnog razmišljanja, omogućuju usvajanje znanja i opremljenost metodama i alatima bez kojih se teško nositi sa složenim izazovima turbulentnog gospodarskog okruženja.

Usklađenošću trajanja specijalističkog studija s preporučenim bolonjskim modelom (3 godine preddiplomski i dvije godine diplomski studij) omogućeno je usvajanje specijalističkih znanja i vještina s naglaskom na zajedničko izučavanje računovodstvenih i financijskih disciplina, što čini ovaj studij jedinstvenim na hrvatskom obrazovnom prostoru.

Ovladavanjem suvremenim računovodstveno-financijskim konceptima, te vrsnim poznavanjem financijskih tržišta i instrumenata studenti se osposobljavaju za pokretanje i vođenje vlastitih poslovnih pothvata, pozicije člana uprave velikih kompanija ili za ostvarenje poslovne karijere eksperta na području računovodstva i financija.

Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?

Nastavni plan i program sastavljen je na način da stavlja težište na razvoj analitičkih sposobnosti i tehnike rješavanja problema u praksi poslovnog odlučivanja. Pri tome je u koncipiranju studijskog programa zastupljen multidisciplinarni pristup s ciljem da se odgovori na kompleksne zahtjeve suvremenog tržišnog poslovanja. Na taj će način, završeni studenti biti u mogućnosti obavljati sve zadaće i poslove s područja računovodstva i financija uzimajući u obzir pravni i fiskalni normativni okvir te sudjelovati u donošenju ili samostalno donositi relevantne a istodobno i djelotvorno poslovne odluke.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh