University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Upravljanje ljudskim potencijalima
O studiju

Naziv studija:

Upravljanje ljudskim potencijalima

Izvođač: Veleučilište VERN'

Vrsta:

Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij (razina stručnog magisterija)

Stručno zvanje:

Stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja ljudskim potencijalima (struč.spec.uljp.)

Trajanje:

Dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestara

ECTS bodovi:

120

Dopusnica:

Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.12.2016. 

 

Zašto studirati Upravljanje ljudskim potencijalima?

Koliko ste puta čuli da su ljudski potencijali najvrijednija imovina poslovne organizacije? Oni su istovremeno i najveći generator inovativnosti i tehnološkog napretka koji potiče razvoj poslovanja i gospodarstva, a time i društveno blagostanje. Dinamičnim promjenama na tržištu prilagođavaju se tvrtke, ali i njezini zaposlenici, koji zbog poslovnih i tehnoloških trendova moraju biti spremni na kontinuiranu edukaciju i prilagodbu poslovnom okruženju. U takvim su okolnostima tvrtkama potrebni stručnjaci koji će uspješno moći:

  • usmjeravati i pridonositi inicijativama i procesima unutar organizacije,
  • razumjeti i primijeniti informacije od koristi strateškim planovima organizacije,
  • upravljati međuljudskim odnosima radi podizanja usluga i poboljšanja poslovanja;
  • kritički tumačiti podatke koji su važni za donošenje poslovnih odluka i preporuka,
  • zagovarati i podupirati organizacijske vrijednosti, ublažavajući i umanjujući moguće rizike,
  • primijeniti načela i prakse upravljanja ljudskim potencijalima u funkciju poslovne uspješnosti.

U razradi studijskog programa specijalističkog studija upravljanja ljudskim potencijalima kao podloga je korišten Kompetencijski model Society for Human Resources Management, razvijen 2012., koji opisuje ključne kompetencije za obavljanje poslova i aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima. Studij je razrađen i prema ključnim kompetencija cjeloživotnog učenja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - HKO (odgovornost i samostalnost), kao i prema ključnim kompetencijama Europskog kvalifikacijskog okvira - EKO (komunikacija na materinskom jeziku; komunikacija na stranim jezicima; matematika, prirodne i tehničke znanosti kao i njima pridružena područja; osnove informacijsko-komunikacijskih tehnologija; organiziranje učenja; građanske kompetencije; poduzetništvo; kulturno izražavanje).

Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?

Završetkom studija studenti stječu neophodne kompetencije potrebne za rad u odjelima za ljudske potencijale te koordinaciju i nadzor aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima u segmentu selekcije budućih kadrova, zapošljavanja, edukacije te profesionalnog i osobnog razvoja zaposlenika. Tako obrazovani stručni i profesionalni kadar predstavlja značajan pomak i podršku u radu postojećim odjelima za ljudske potencijale, kao i u formiranju i razvoju budućih odjela, sukladno razvoju gospodarstva.

U okviru kompetencija upravljanja ljudskim potencijalima, studenti stječu i specifična znanja u segmentima oblikovanja radnih mjesta, zadržavanja, sukcesije, separacije, racionalizacije i umirovljenja zaposlenika, marketinga, mentorskog rada, statistike, prevencije negativnih učinaka radnog stresa i izgaranja na radu (eng. burnout), itd.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh