University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Upravljanje poslovnim komunikacijama
O studiju

Naziv studija: Upravljanje poslovnim komunikacijama
Izvođač: Veleučilište VERN'
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij (razina stručnog magisterija)
Stručno zvanje:

Stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja poslovnim komunikacijama (struč.spec.oec.) (razina stručnog magisterija)

Trajanje: Dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestara
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005. 
Dokumenti: Izvješćerecenzija 1, recenzija 2 , dopusnica

Zašto studirati Upravljanje poslovnim komunikacijama?
Pokretanjem specijalističkog diplomskog studija Upravljanja poslovnim komunikacijama, 2005. godine,  VERN' je bio jedan od prvih fakulteta u Hrvatskoj koji je ponudio stručno obrazovanje za poslovno komuniciranje. Studij kontinuirano raste i razvija se sukladno trendovima u komuniciranju, a studijski program prati i promjene u društvenom i tehnološkom okruženju. Slijedom toga, VERN' je danas jedini fakultet u Hrvatskoj koji nudi specijalistički diplomski studij koji osposobljava studente za pružanje usluga i savjetovanje u području integriranih komunikacija (IK).       
Integrirane marketinške komunikacije (IMK) su nastale krajem 80' godina prošlog stoljeća u SAD-u. Do pojave integriranih komunikacija je došlo zbog razvoja informatičkih tehnologija i njihovog utjecaja na medije i komunikaciju općenito; multiplikacije medija, odnosno pojave novih medija koji kombiniraju klasične, tiskane i elektronske medije (pisana, vizualna, auditivna komponenta); diverzifikacije (ciljanih) javnosti koja je snažno utjecala na ulazak dvosmjerne komunikacije u prostor marketinga; globalizacije, odnosno nastanka globalnog tržišta i jačanja multinacionalnih kompanija; te prodora gerilskih (nekonvencionalnih) oblika komunikacije. Zbog svojeg sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija.
Vrijednost i jedinstvenost ovog studija leži u uravnoteženom omjeru predmeta iz područja marketinga i onih iz područja odnosa s javnošću, usmjerenosti studija na najmodernije digitalne komunikacije te snažnog fokusiranja na strateški pristup komunikacijama. Jedino studenti ovog studijskog programa imaju priliku slušati kolegije iz npr. područja gerilskog komuniciranja i kreiranja i upravljanja imidžem slavnih osoba jer se ovi kolegiji ne izvode ni na jednom drugom studijskom programu u Hrvatskoj, a upravo za tim oblicima komuniciranja postoji sve snažnija potražnja na tržištu.  
Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?
VERN' na reformiranom studiju Upravljanja poslovnim komunikacijama nudi moderne i atraktivne kolegije koji podjednako osposobljavaju studente za kreiranje i provedbu marketinških komunikacijskih projekata (od strategija brandiranja, vizualnih komunikacija, copywritinga, gerilskih komunikacija i sl.), kao i onih iz područja odnosa s javnošću (planiranje komunikacije, napredno upravljanje odnosima s medijima, community menadžment, upravljanje trendovima, političko i krizno komuniciranje i sl.). Ovaj studijski program osposobljava studente za uspješno integriranje svih komunikacijskih alata, kao i za integriranje ciljanih javnosti u komunikaciju organizacija u cilju postizanja sinergije.
Ovaj je studijski program logičan izbor za nastavak stručnog usavršavanja svih studenata koji završe preddiplomske studije odnosa s javnošću s obzirom da pruža iznimno važnu nadogradnju stečenih komunikacijskih znanja, a time i daleko veću konkurentnost na tržištu rada. No, i prvostupnici ekonomije, marketinga, turizma i novinarstva također će putem ovog studijskog programa steći iznimno važne suvremene kompetencije koje će im omogućiti daleko lakši probitak na tržištu rada.   
Po završetku ovog studija student je osposobljen za sve poslove u odnosima s javnošću i marketinškim komunikacijama, kako u profitnom, javnom/državnom i neprofitnom sektoruZašto studirati Upravljanje poslovnim komunikacijama?

 

Zašto studirati Upravljanje poslovnim komunikacijama? 

 Pokretanjem specijalističkog diplomskog studija Upravljanja poslovnim komunikacijama, 2005. godine, VERN' je bio jedan od prvih fakulteta u Hrvatskoj koji je ponudio stručno obrazovanje za poslovno komuniciranje. Studij kontinuirano raste i razvija se sukladno trendovima u komuniciranju, a studijski program prati i promjene u društvenom i tehnološkom okruženju. Slijedom toga, VERN' je danas jedini fakultet u Hrvatskoj koji nudi specijalistički diplomski studij koji osposobljava studente za pružanje usluga i savjetovanje u području integriranih komunikacija (IK).

Integrirane marketinške komunikacije (IMK) su nastale krajem 80' godina prošlog stoljeća u SAD-u. Do pojave integriranih komunikacija je došlo zbog razvoja informatičkih tehnologija i njihovog utjecaja na medije i komunikaciju općenito; multiplikacije medija, odnosno pojave novih medija koji kombiniraju klasične, tiskane i elektronske medije (pisana, vizualna, auditivna komponenta); diverzifikacije (ciljanih) javnosti koja je snažno utjecala na ulazak dvosmjerne komunikacije u prostor marketinga; globalizacije, odnosno nastanka globalnog tržišta i jačanja multinacionalnih kompanija; te prodora gerilskih (nekonvencionalnih) oblika komunikacije. Zbog svojeg sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija.

Vrijednost i jedinstvenost ovog studija leži u uravnoteženom omjeru predmeta iz područja marketinga i onih iz područja odnosa s javnošću, usmjerenosti studija na najmodernije digitalne komunikacije te snažnog fokusiranja na strateški pristup komunikacijama. Jedino studenti ovog studijskog programa imaju priliku slušati kolegije iz npr. područja gerilskog komuniciranja i kreiranja i upravljanja imidžem slavnih osoba, jer se ovi kolegiji ne izvode niti na jednom drugom studijskom programu u Hrvatskoj, a upravo za tim oblicima komuniciranja postoji sve snažnija potražnja na tržištu.  

Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?

VERN' na reformiranom studiju Upravljanja poslovnim komunikacijama nudi moderne i atraktivne kolegije koji podjednako osposobljavaju studente za kreiranje i provedbu marketinških komunikacijskih projekata (od strategija brandiranja, vizualnih komunikacija, copywritinga, gerilskih komunikacija i sl.), kao i onih iz područja odnosa s javnošću (planiranje komunikacije, napredno upravljanje odnosima s medijima, community menadžment, upravljanje trendovima, političko i krizno komuniciranje i sl.). Ovaj studijski program osposobljava studente za uspješno integriranje svih komunikacijskih alata, kao i za integriranje ciljanih javnosti u komunikaciju organizacija u cilju postizanja sinergije.

Ovaj je studijski program logičan izbor za nastavak stručnog usavršavanja svih studenata koji završe preddiplomske studije odnosa s javnošću s obzirom da pruža iznimno važnu nadogradnju stečenih komunikacijskih znanja, a time i daleko veću konkurentnost na tržištu rada. No, i prvostupnici ekonomije, marketinga, turizma i novinarstva također će putem ovog studijskog programa steći iznimno važne suvremene kompetencije koje će im omogućiti daleko lakši probitak na tržištu rada.

Po završetku ovog studija student je osposobljen za sve poslove u odnosima s javnošću i marketinškim komunikacijama, kako u profitnom, javnom/državnom i neprofitnom sektoru.

 

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh