University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Poduzetnički menadžment
Poduzetnički menadžment - o studiju

O studiju ARHV

Naziv studija: Poduzetnički menadžment
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij ( razina stručnog magisterija)
Stručno zvanje: Stručni/a specijalist/specijalistica poduzetničkog menadžmenta (struč.spec.oec.)
Trajanje: Dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestara
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005.
Dokumenti: Izvješće, recenzija 1, recenzija 2, dopusnica

 

Studijski program dvogodišnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija Poduzetnički menadžment

Razlozi za pokretanje studija

Tržište rada u cijelom svijetu, a posebno u našim tranzicijskim uvjetima, pri vrlo niskoj razini opće, a osobito poslovne obrazovanosti, pokazuje sve veću potrebu za profilom mladih, moderno obrazovanih i poduzetnički orijentiranih menadžera:

  • za rast i profesionalizaciju obiteljskih poduzeća,
  • za vođenje profitnih centara u velikim poduzećima,
  • za restrukturiranje manjih izdvojenih pogona privatiziranih državnih poduzeća,
  • za vođenje podružnica i profitnih centara multinacionalnih kompanija,
  • za izlazak na strana tržišta i internacionalizaciju domaćih poduzeća,
  • za vođenje ustanova i neprofitnih organizacija.

Ovaj dvogodišnji specijalistički stručni studij nastao je na temelju identifikacije potreba domaćeg tržišta rada u privatnom i javnom sektoru kao odgovor na potrebu cjeloživotnog učenja (obrazovna vertikala) studenata koji su stekli zvanje prvostupnika (baccalaureus) na Veleučilištu VERN' i na drugim visokim školama, veleučilištima i akademijama (ekonomskim, tehničkim, umjetničkim, učiteljskim itd.). Oni su, nakon nekoliko godina iskustva vođenja vlastitih poduzeća, ili pak radeći na nižim i srednjim menadžerskim pozicijama u poduzećima i ustanovama, prepoznali potrebu stjecanja stručnih znanja i umijeća iz područja poduzetničkog menadžmenta.

Preddiplomski studiji koji su dovoljni za praćenje ovog diplomskog studija

Za praćenje ovog specijalističkog studija dovoljan je preddiplomski program Ekonomije poduzetništva ustanove predlagača te ekonomska usmjerenja drugih visokih škola. preddiplomski programi neekonomskih usmjerenja bit će djelomično dovoljni jer se na specijalističkom stručnom studiju stječu opća znanja iz poslovnog upravljanja (moduli financija, marketinga, organizacijskog ponašanja, strateškog planiranja, usavršavanje menadžerskih i komunikacijskih vještina). Ukoliko bude potrebno, prema sastavu i predznanju grupe, mogu se organizirati diferencijali iz Makro i Mikroekonomije.

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Završetkom studija student stječe neophodne kompetencije potrebne za vođenje malih i srednjih poduzeća te inovativne rastuće odjele velikih poduzeća. Osim osnovnih kompetencija poslovnog upravljanja, student stječe kognitivne, komunikacijske i kreativne vještine. Uz to student osvješćuje svoj osobni sustav vrijednosti, unutarnju predanost i snagu koji su neophodni za ostvarenje poduzetničkog pristupa, bilo u planiranju ili provođenju aktivnosti. Kroz sam studij i praktični rad student je vođen tako da stječe iskustvo primjene naučenih menadžerskih vještina u realnom životu poduzeća. S ovom poslovnom i poduzetničkom nadgradnjom student može još učinkovitije koristiti stručna znanja stečena na svom preddiplomskom studiju.

Dosadašnja iskustva Veleučilišta VERN' u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Na temelju višegodišnjeg iskustva u izvođenju preddiplomskih studija te analiza specifičnih potreba tržišta rada, Veleučilište VERN' je pokrenulo diplomski studij Poduzetnički menadžment.

Predavači na studiju Poduzetnički menadžment imaju višegodišnje predavačko iskustvo na fakultetima i visokim školama, certificirani su učitelji/treneri i konzultanti za poduzetništvo, te priznati stručnjaci u svom području. Većina ih posjeduje i menadžersko iskustvo, stečeno tijekom vođenja vlastitih poduzeća ili odjela velikih poduzeća.

Nastavni plan i program te metode interaktivne nastave kontinuirano se dorađuju i usklađuju s preporukama Bolonjskog procesa. Važne smjernice su definirane međunarodnom evaluacijom kroz TEMPUS projekt ״Chentre״ (Champions of Entrepreneurship), u suradnji sa Sveučilištem Vaasa i Levon Institute-om iz Finske, Institutom za proučavanje menadžmenta ISTUD iz Milana te Odjelom za kulturu i turizam Sveučilišta u Zadru. Također, nastavni program je razvijan u neposrednoj suradnji s United Business Institute-om iz Bruxellesa.

Studij je kompatibilan s vizijom razvoja Veleučilišta VERN', a to je prerastanje u ugledno regionalno visoko učilište, koje će stvarati suvremeno i izvrsno obrazovane buduće poduzetnike – kreatore novih radnih mjesta u vlastitim, obiteljskim ili drugim poduzetničkim tvrtkama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh