University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
O studiju

O studiju

Naziv studija: Upravljanje poslovnim komunikacijama
Izvođač: Veleučilište VERN'
Vrsta: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij (razina stručnog magisterija)
Stručno zvanje:

Stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja poslovnim komunikacijama (struč.spec.oec.) (razina stručnog magisterija)

Trajanje: Dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestara
ECTS bodovi: 120
Dopusnica: Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005. 
Dokumenti: Izvješćerecenzija 1, recenzija 2 , dopusnica

 

Zašto studirati Upravljanje poslovnim komunikacijama?

Pokretanjem specijalističkog diplomskog studija Upravljanja poslovnim komunikacijama, 2005. godine,  VERN' je bio jedan od prvih fakulteta u Hrvatskoj koji je ponudio stručno obrazovanje za poslovno komuniciranje. Studij kontinuirano raste i razvija se sukladno novim trendovima u komuniciranju, a studijski program prati i promjene u društvenom i tehnološkom okruženju. Slijedom toga, VERN' je danas jedini fakultet u Hrvatskoj koji nudi specijalistički diplomski studij koji osposobljava studente za pružanje usluga i savjetovanje u području integriranih komunikacija (IK).       

Riječ je o kombinaciji strateških uloga različitih komunikacijskih disciplina (marketinga i odnosa s javnošću) u cilju ostvarenja sinergijskog učinka. Ključno za razumijevanje koncepta IK su sinergija u smislu zajedničke, pomno planirane i disciplinirane provedbe alata marketinga i odnosa s javnošću; te strategija jer bez pomno razrađene komunikacijske strategije koja se temelji na održivom poslovnom planu nema ni uspješne IK.

Integrirane marketinške komunikacije (IMK) su nastale krajem 80' godina prošlog stoljeća u SAD-u, a prema pojedinim teoretičarima, do pojave integriranih komunikacija je došlo zbog razvoja informatičkih tehnologija i njihovog utjecaja na medije i komunikaciju općenito; multiplikacije medija, odnosno pojave novih medija koji kombiniraju klasične, tiskane i elektronske medije (pisana, vizualna, auditivna komponenta); diverzifikacije (ciljanih) javnosti koja je snažno utjecala na ulazak dvosmjerne komunikacije u prostor marketinga; globalizacije, odnosno nastanka globalnog tržišta i jačanja multinacionalnih kompanija; te prodora gerilskih (nekonvencionalnih) oblika komunikacije.

Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija?

VERN' na reformiranom studiju Upravljanja poslovnim komunikacijama nudi kolegije koji podjednako osposobljavaju studente za kreiranje i provedbu marketinških komunikacijskih projekata (od strategija brandiranja, vizualnih komunikacija, copywritinga, gerilskih komunikacija i sl.), kao i onih iz područja odnosa s javnošću (planiranje komunikacije, napredno upravljanje odnosima s medijima, community menadžment, upravljanje trendovima, političko i krizno komuniciranje i sl.) te osposobljava studente za njihovo uspješno integriranje – kao i integriranje ciljanih javnosti – u komunikaciju organizacija kako bi se postigli sinergijski učinci.

Ovaj je studijski program logičan izbor za nastavak stručnog usavršavanja svih studenata koji završe preddiplomske studije odnosa s javnošću s obzirom da pruža iznimno važnu nadogradnju stečenih komunikacijskih znanja, a time i daleko veću konkurentnost na tržištu rada.

Po završetku ovog studija student je osposobljen za sve poslove u odnosima s javnošću i marketinškim komunikacijama, kako u profitnom, javnom/državnom i neprofitnom sektoru.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh