University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Cjeloživotno obrazovanje








EU executive program

 

VAŽNI LINKOVI:

Detaljne informacije o programu, predavačima i cijenama modula, preuzmite OVDJE.

O programu
Program izvodi VERN' 

Poznavanje poslovnog i društvenog konteksta Europske unije postaje sve važnijom kompetencijom u privatnom i javnom sektoru Republike Hrvatske, a multidisciplinarno obrazovani stručnjaci, s komunikacijskim i upravljačkim vještima te specifičnim znanjima o načinima odlučivanja, lobiranja i zastupanja različitih interesa u EU, sve više dobivaju na značaju. 

Zašto pohađati EU EXECUTIVE program:

 • program je odgovor na brojna praktična pitanja „europske“ tematike
 • program predstavlja kombinaciju teorije i praktičnog rada putem studija slučaja, vježbi i sudjelovanje u simulacijskim igrama
 • multidisciplinarna kombinacija modula povezuje recentne praktične primjere iz politike, gospodarstva, međunarodnog i trgovačkog prava, kao i praktične vještine pregovaranja, lobiranja i umrežavanja,
 • program odgovara na potrebe srednjeg i višeg menadžmenta, kao i zaposlenim stručnjacima iz javnog ili nevladinog sektora,
 • program je namijenjen i studentima koji svoju karijeru namjeravaju razvijati na pozicijama međunarodnog poslovanja i međunarodnih odnosa,

EU Executive program pruža odgovore na praktična pitanja, poput:

 • načina aplikacije i korištenja sredstava iz EU fondova
 • funkcioniranja europskih institucija
 • snalaženja u kanalima odlučivanja
 • prilagodbe propisima i pravnim praksama EU
 • uspješnog lobiranja na europskom tržištu

Kompetencije nakon završetka programa:

 • poznavanje europskih institucija i procesa, pravne prakse te mogućnosti i ograničenja sudjelovanja na europskom tržištu
 • razumijevanje 'EU labirinta' i praktičnih aspekata članstva RH-a u EU
 • poznavanje pravila upravljanja europskim projektima i pripremljenost za financijsko i operativno upravljanje projektima financiranim iz europskih sredstava
 • savladavanje tehnika lobiranja, pregovaranja i zagovaranja interesa te jačanje privatne i poslovne mreže, kao i osobnih komunikacijskih i pregovaračkih vještina.


Izvedba nastave:
Predavanja će se održavati na hrvatskom i engleskom jeziku, a svi će polaznici po završetku programa dobiti VERN'ove certifikate o pohađanju EU Executive programa. Nakon potvrde sudjelovanja u EU Executive programu, polaznici će dobiti detaljan program i materijale potrebne za njegovo pohađanje.

Nastavni plan
EU EXECUTIVE program moguće je pohađati odabirom pojedinačnih modula ili cijeloga programskog paketa.

MODUL

NAZIV MODULA

Broj sati

PREDAVAČI

Modul 1

Uvod u institucije, politike i ekonomsko integriranje u EU

16

Andreas Staab

Modul 2

Pregovori i lobiranje u EU

16

Tony Bass

Modul 3

Tvrtka u EU kontekstu: Upravljanje i financiranje inovativnih projekata iz sredstava EU; Od ideje do projekta

28

 Ana Fresl i

Emir Džanić

Modul 4

Pravo i pravna praksa na tržištu Europske unije

13

Siniša Rodin


Opis modula

MODUL 1: UVOD U INSTITUCIJE, POLITIKE I EKONOMSKO INTEGRIRANJE U EU

Polaznici će se upoznati s odabranim aspektima institucija i zajedničkih politika Europske unije te temeljnim načelima koje Hrvatska preuzima.

Upoznat će se i s promjenama koje se mogu očekivati u pojedinim područjima gospodarstva i situacijom koja očekuje hrvatska poduzeća na zajedničkom europskom tržištu. Kroz relevantne studije slučaja, polaznici će dobiti uvid u primjere iz prakse europskog tržišta koji ilustriraju sve nadležnosti pojedinih institucija, utjecaj na politike i načine rješavanja sporova.

Jezik modul: engleski

MODUL 2: PREGOVORI I LOBIRANJE U EU

Polaznici će naučiti temelje tehnika pregovaranja, zagovaranja i lobiranja i osposobiti se za razumijevanje lobističke prakse iz perspektive poslovnog upravljanja te projektiranje uspješnog planiranja i provedbe pregovora i lobiranja. U okviru modula bit će predstavljene i specifičnosti pregovora aktera poput industrijskih mreža, poslovnih i nevladinih udruga s europskim institucijama, ali i unutar njih. Primjenom metoda simulacije i studija slučaja, polaznici će naučiti kako razvijati slučajeve za lobiranje i upoznati se s kampanjom kao sustavnim procesom. Navedenim metodama osigurat će im se i praktičan pristup temama lobiranja i pregovora, kao i neposredna primjena znanja u svakodnevnom poslovanju na način na koji to predstavlja prof. Tony Bass.

Jezik modula: engleski

MODUL 3:
TVRTKA U EU KONTEKSTU: UPRAVLJANJE I FINANCIRANJE INOVATIVNIH PROJEKATA IZ SREDSTAVA EU

Prvi dio modula

S obzirom da su projekti financirani sredstvima iz europskih pretpristupnih fondova rezultat dobro osmišljenih ideja, polaznici će se upoznati s modelima njihova osmišljavanja i financiranja. Upoznat će
se također i s načinima korištenja fondova, postupcima ocjenjivanja i specifičnim pravilima i procedurama izbora projekata za financiranje te uspješnom provedbom i financijskim upravljanjem projektima. Kroz studije slučaja iz stvarne poslovne prakse u Hrvatskoj, polaznici će se uputili u pravila, ali i tipične greške koje se događaju tijekom prijave na natječaje za sredstva EU fondova.


Drugi dio modula

Kroz rad u grupama, primjenu i prezentaciju naučenog u sastavljanju projekata, polaznici će se upoznati s načinom mjerenja uspješnosti projekata financiranih iz EU fondova. Osposobit će se za osmišljavanje projektne logike, izradu proračuna za projekt te se okušati u ulozi ocjenjivana projekata. Drugi dio modula naglasak stavlja na inovativnost tvrtke u EU okruženju, pripremu tvrtke za provedbu projekta financiranog iz jednog od Strukturnih fondova, studije slučaja i formule uspjeha na primjeru Slovenije. Vrhunac modula je vježba kritičkog i kreativnog promišljanja projektnih ideja.

Jezik modula: hrvatski

MODUL 4: PRAVO I PRAVNA PRAKSA NA TRŽIŠTU EU

Polaznici će steći znanja o temeljima europskog prava kroz praksu i studije slučaja s europskog tržišta. Poseban će naglasak biti stavljen na ekonomsku integraciju, slobodu kretanja robe i pravne aspekte osnivanja tvrtke u EU (sloboda poslovnog nastana). Osim toga, naučit će razlikovati pravne instrumente koji će im biti korisni za praćenje područja u kojemu rade ili posluju.

Jezik modula: hrvatski

 

CIJENA EU EXECUTIVE PROGRAMA

EU EXECUTIVE program moguće je pohađati odabirom pojedinačnih modula ili cijeloga
programskog paketa.

EU EXECUTIVE PROGRAM

 

Trajanje

Redovna cijena

Rana prijava

Modul 1

jednotjedni
(16 h)

1.950 kn

1.755 kn

Modul 2

jednotjedni
(16 h)

1.950 kn

1.755 kn

Modul 3

dvotjedni
(28 h)

3.500 kn

3.150 kn

Modul 4

jednotjedni (13 h)

1.950 kn

1.755 kn

Cjelokupni program uz 10% popusta

 

8.415 kn**

7.574 kn*

   

*rana prijava - prijava i uplata do 15 dana prije početka 1. modula.
**cijena s popustom za odabir svih modula, odnosno cijeloga programskog paketa.

Tvrtke koje prijave troje ili više polaznika mogu ostvariti dodatni popust.
Na sve cijene dodaje se PDV.

Kontakt za detaljnije informacije o programu i uvjetima, kao i za prijave:
Boška Relić
, telefon 01 4881 826 ili mailto: boska.relic@vern.hr

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh