University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije
Doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije

Naziv studija:

Ekonomija i poslovna ekonomija

Vrsta:

Trogodišnji poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij)

Akademski naziv:

Doktor znanosti (dr. sc., ekvivalent Ph.D.)

Trajanje:

Tri (3) akademske godine odnosno šest (VI) semestara

ECTS bodovi:

180

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, izvodi se uz prostornu i logističku podršku Veleučilišta VERN', a na temelju sklopljenog sporazuma između dvije ustanove.

Zašto studirati doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije?

Studiranje na doktorskom studiju Ekonomije i poslovne ekonomije:

  • predstavlja najvišu razinu poslijediplomskog obrazovanja te je završetak visokoobrazovne vertikale u obrazovanju ekonomista,
  • osposobljava doktorande za samostalni istraživački rad i za ostale poslove za koje se zahtijeva znanstveni pristup, poput vođenja fundamentalnih i primjenjivih istraživanja na visokoj razini u skladu s međunarodnim standardima,
  • doktorandima s aspiracijama na predavačkim poslovima omogućava napredovanja do najviših nastavnih i znanstveno-nastavnih zvanja,
  • osigurava teorijsku i metodološku nastavu za doktorande te mentorstva kojima će ih se uputiti u suvremena znanstvena dostignuća,
  • doprinosi akademskom samoostvarenju kroz izradu samostalnih znanstvenih projekata doktoranada, tj. doktorskih disertacija na najvišoj akademskoj razini.

Doktorandi na studiju mogu birati jedan od dva smjera – Ekonomiju ili Poslovnu ekonomiju.

Dodatne informacije: 
Ana Belić (01.4881.832, ana.belic@vern.hr) i 
Matea Šumak (01.4881.833, matea.sumak@vern.hr)

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh