University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje - o studiju - redovni studij

Redovni studij

Studij

Naziv studija

Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Izvođač Veleučilište VERN'

Vrsta / stupanj visokoškolskog obrazovanja

Trogodišnji preddiplomski stručni studij

Trajanje (akd. god. / semestara)

3 akademske godine / 6 semestara

Način studiranja

Redovni studij

Stručno zvanje

stručni/a prvostupnik/prostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja (bacc. art.)

ECTS bodovi

180

Dopusnica

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske je dana 18.02.2016. izdalo VERN'u trajnu dopusnicu za izvođenje studija.

Početak nastave

listopad 2018.

Nastava

 

Broj sati redovne nastave po akad. god.

 

Način pohađanja nastave

 

Konzultacije

Intenzivni mentorski rad sa studentima uz dopunsku nastavu prema potrebi.

Specifičnost

Stimulativna nastava uz proaktivno i sukreatorsko djelovanje u obrazovnom procesu. Rad u malim studijskim grupama. Usmjerenost na praktičnu primjenu i provjerljivost svih usvojenih znanja i vještina. Nastava koncentrirana u istom turnusu tijekom cijele akademske godine što studentima omogućava lakše upravljanje svojim vremenom.

Studijski program trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Razlozi za pokretanje studija

VERN' je 2010. godine donijeo razvojnu strategiju (VERN' 2020) u kojoj je, između ostalog, jasno naznačen plan pokretanja preddiplomskog studijskog programa u području kretivnih industrija te je navedeno da će se novi studijski programi „uvoditi vlastitim razvojem ili akvizicijama drugih učilišta“. 

Ovaj studij obrazuje i osposobljava stručnjake za rad i oblikovanje sadržaja u određenim segmentima kreativnih industrija (film, televizija, multimedijske platforme, kompjutorske igre,  oglašavanje…), koji su utemeljeni na kreativnim audiovizualnim, multimedijskim i transmedijskim praksama. 

Ovakav obrazovni profil objedinjava praktična oblikovna filmska, televizijska, dramaturška, produkcijska i multimedijska znanja i vještine s upućenošću u primijenjene filmološke, medijske i dizajnerske sadržaje te ih kombinira s konkretnim spoznajama iz marketinga, financija i intelektualnog vlasništva bitnih za kontekst kreativnih industrija.

Procjena svrhovitosti studija Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja

Studij Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja, sa svojim komponentama filmskog, televizijskog, multimedijskog i transmedijskog oblikovanja sadržaja unutar sektora kreativnih industrija pokriva široko područje u gospodarskom, tehnološkom, kulturnom i umjetničkom smislu. Njegova usklađenost s gospodarskim, društveno-socijalnim i kulturnim prioritetima RH najbolje se vidi iz zaključaka istraživanja zagrebačkog Ekonomskog instituta, u okviru projekta „Mapiranja kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj“ (naručitelj Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija). Ukratko ćemo navesti samo neke podatke iz spomenutog istraživanja:

 • prema podacima iz recesijske 2012. ovaj je sektor generirao 6,3 milijarde kuna bruto dodane vrijednosti (2,3% BDP-a RH),
 • unutar sektora (2012.) bilo je oko 42.000 zaposlenih (3% na razini RH), koji s oko 82.000 zaposlenih u kreativnim zanimanjima izvan spomenutog sektora, daju oko 124.000 zaposlenih u tzv. kreativnoj ekonomiji (8,9% na razini RH),
 • sektor ima značajan prostor za ekspanziju i dinamiziranje aktivnosti (a time i za povećanje zaposlenosti),
 • sektoru ima iznadprosječan broj samozaposlenih i viši stupanj konkurentnosti u odnosu na ukupno gospodarstvo,
 • sektor je predvodnik jačanja „kulture stvaranja“ i „kreativne ekonomije“ te nositelj inovacija,
 • kreativni potencijal sektora i transformacijska snaga sektora mogu biti osnova veće suradnje s ostalim sektorima i djelatnostima, 
 • u pojedinim podsektorima utvrđen je potencijal za konkuriranje na stranim tržištima na osnovi cjenovne konkurentnosti.

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Kompetencije studenata koji završe ovaj studij definirane su unutar nekoliko temeljnih područja i povezane s kolegijima koji sudjeluju u njihovom stjecanju i razvoju. Studenti će po završetku ovoga studija biti kompetentni:

 • kritički vrednovati medijske sadržaje i medijski pismeno sudjelovati u medijskim projektima
 • identificirati i objasniti temeljne komunikološke i medijske koncepte te društveno-povijesni kontekst njihova nastanka i razvoja
 • prepoznati i razjasniti nove transmedijske prakse
 • primijeniti transmedijske prakse u oblikovanju AV sadržaja u kreativnim industrijama
 • odabrati prikladnu primijenu novih medijskih koncepata i alata u oblikovanju AV i multimedijskih sadržaja
 • identificirati i primijeniti temeljne pojmove filmske i televizijske struke
 • primijeniti  temeljna znanja i vještine u proizvodnji filmskih i TV sadržaja
 • odabrati i koristiti temeljne postupke za zaštitu, arhiviranje i restauraciju AV materijala
 • interpretirati temeljne pojmove i koncepte multimedijskog oblikovanja
 • izabrati i koristiti temeljne multimedijske oblikovne alate i vještine na kreativan način
 • demonstrirati poznavanje temeljnih pojmova, koncepata i konteksta kreativnih industrija
 • identificirati i primijeniti specifične oblike i mogućnosti financiranja AV i/ili medijskih projekata u kreativnim industrijama
 • demonstrirati poznavanje specifičnih oblika i mogućnosti financiranja AV i/ili medijskih projekata i njihove primjene u kreativnim industrijama
 • demonstrirati poznavanje i primijeniti temeljne pojmove autorskog prava, zaštite intelektualnog vlasništva i medijske regulative u kontekstu kreativnih industrija 
 • primijeniti osnovne marketinške strategije u kreativnim industrijama

Dosadašnja iskustva VERN'a u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

U svom dosadašnjem radu VERN' je ostvario vrlo zapažene rezultate i uspjehe kako na poslovnom planu, tako i na području visokoškolskog stručnog i poduzetničkog obrazovanja.

Ekspertna skupina Sveučilišta Vaasa u Finskoj, koja je evaluirala program i djelovanje našeg visokog učilišta, posebno je istaknula njegovu kompetentnost za poduzetničku edukaciju, budući da je riječ o uspješnom poduzetničkom pothvatu samom po sebi.

VERN' se više godina za redom, prema službenim podacima o poslovanju te prema kriteriju novostvorene vrijednosti, nalazi među 1% najuspješnijih poslovnih subjekata u Hrvatskoj i jedina je visokoobrazovna ustanova u tom društvu. Uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, prema ISO 9001:2000., za koji je VERN' dobio certifikat još u rujnu 2004., jasno pokazuje temeljne pravce i težišta razvoja VERN'a.

Studij je kompatibilan s vizijom razvoja VERN'a, a to je prerastanje u ugledno regionalno visoko učilište, koje će stvarati suvremeno i izvrsno obrazovane buduće poduzetnike – kreatore novih radnih mjesta u vlastitim, obiteljskim ili drugim poduzetničkim tvrtkama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh