University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Ekonomija poduzetništva
Ekonomija poduzetništva - o studiju - redovni studij

Redovni studij EP

Studij

Naziv studija

Ekonomija poduzetništva

Izvođač Veleučilište VERN'

Vrsta / stupanj visokoškolskog obrazovanja

Trogodišnji preddiplomski stručni studij

Trajanje (akd. god. / semestara)

3 akademske godine / 6 semestara

Način studiranja

Redovni studij

Stručno zvanje

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.)

ECTS bodovi

180

Dopusnica

Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005.

Dokumenti

Izvješće, recenzija 1, recenzija 2, dopusnica

Početak nastave

listopad 2018.

Moduli

1. Poslovni modul
2. Jezični modul
3. Informatički modul
4. Matematički modul

Nastava

 

Broj sati redovne nastave po akad. god.

750

Način pohađanja nastave

Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 17 tjedana.
Dnevni angažman je 4-5 nastavnih sati u jednom od dva moguća termina:
- jutarnji od 8 do 13 sati
- popodnevni od 12 do 17 sati

Konzultacije

Intenzivni mentorski rad sa studentima uz dopunsku nastavu prema potrebi.

Specifičnost

Stimulativna nastava uz proaktivno i sukreatorsko djelovanje u obrazovnom procesu. Rad u malim studijskim grupama. Usmjerenost na praktičnu primjenu i provjerljivost svih usvojenih znanja i vještina. Nastava koncentrirana u istom turnusu tijekom cijele akademske godine što studentima omogućava lakše upravljanje svojim vremenom.

Dodatni certifikati

Ukoliko student zadovolji kriterije predmetnog nastavnika dobiva mogućnost međunarodnog certificiranja znanja poslovnog engleskog jezika (University of Cambridge - Business English Certificate - BEC)

Studijski program trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Ekonomija poduzetništva

Razlozi za pokretanje studija

U gospodarski razvijenijim zemljama Europe i svijeta poduzetništvo se potvrdilo kao najuspješniji put i način učinkovitog rješavanja bitnih problema gospodarskog razvitka. Neke europske države (Finska, Irska, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Škotska...) planiraju i ostvaruju svoje gospodarske politike snažnim osloncem na malo i srednje privatno poduzetništvo te vrlo opsežne programe njihova poticanja i potpore. Težište svih tih programa usmjereno je na različite oblike poduzetničke izobrazbe te pripremu i stvaranje ljudskog potencijala, spremnog i sposobnog za prihvat suvremenih poduzetničkih izazova.

Republika Hrvatska po mnogim poduzetničkim aktivnostima i procesima značajno zaostaje za većinom tranzicijskih zemalja. Kao najveći razlog vrlo usporenog razvoja poduzetništva i cjelokupnog gospodarstva identificirani su problemi i nedostaci obrazovnog sustava, osobito manjkavosti i nedostatak suvremene poslovne i poduzetničke usmjerenosti u sustavu visokog obrazovanja.
Izraziti nesrazmjer između rastuće potrebe sustavnog poticanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva i nedostatne ponude suvremenih poduzetničkih poslovnih znanja i umijeća u Republici Hrvatskoj temeljni je razlog pokretanja i ustroja trogodišnjeg stručnog studija, sadržajno i metodološki suvremeno koncipiranog, kroz koji će studenti na primjeren i vrlo učinkovit način stjecati suvremena multidisciplinarna i multifunkcionalna poslovna znanja i umijeća neophodna za razvoj vlastitih poduzetničkih projekata, obiteljskih poduzetničkih tvrtki ili poduzetničkih aktivnosti i procesa u drugim tvrtkama i poslovnim subjektima.

Procjena svrhovitosti studija ekonomije poduzetništva


Svrhovitost, tržišni interesi i potrebe za pokretanjem tog i takvog studija najbolje se mogu iščitati iz sljedećih podataka:

    * Od 184 studenta koliko ih je bilo upisano u akad. godini 1999./2000. do sada je ovaj studij upisalo 2.500 studenata iz svih dijelova Republike Hrvatske i susjednih zemalja Europe. Trenutno je na školovanju na sve tri studijske godine 1.050 studenata.
    * Zahvaljujući izrazito učinkovitim nastavnim metodama (interaktivna, problemski usmjerena i motivirajuća nastava u malim studijskim grupama od 20 studenata), prosječno 43.3 % studenata uspješno završava studij u roku (diplomira u apsolventskoj godini bez prethodnog ponaljanja godine), što predstavlja stupanj učinkovitosti na europskoj razini.
    * Za manje od jedne godine po završetku studija svi svršeni studenti ekonomije poduzetništva uspješno se uključuju u proces rada ili kao osnivači vlastitih poduzetničkih tvrtki i kreatori novih radnih mjesta ili kao poticatelji i nositelji razvoja postojećih obiteljskih poduzetničkih tvrtki ili kao uspješni menadžeri u drugim poduzetničkim tvrtkama i poslovnim subjektima.

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

VERN' je izradio Katalog znanja kojim se pobliže definira opseg i sadržaj znanja koja student posjeduje završetkom ovog studija.

Svršeni studenti VERN'a pripremljeni su za pokretanje vlastitih malih i srednjih poduzetničkih tvrtki, kao i upravljanje poslovnim procesima niže i srednje razine složenosti (operativni menadžment) u malim srednjim i velikim gospodarskim sustavima, te obavljanje poslova kao što su:

    * izrada poslovne i razvojne strategije i poduzetničkog poslovnog plana,
    * organizacijsko i logističko planiranje, organiziranje, provedba i nadzor aktivnosti i procesa; izbor i postavljanje organizaciske strukture, oblikovanje poslovnih i poslovodnih funkcija i službi, definiranje radnih mjesta,
    * upravljanje računovodstvenim i financijskim aktivnostima i procesima (priprema i donošenje odluka o investiranju, financiranju i raspodjeli dobiti, praćenje stanja i poslovanje na tržištu kapitala),
    * upravljanje ljudskim potencijalima (planiranje razvoja, obrazovanje i poslovno usmjeravanje i motiviranje zaposlenika, politika plaća),
    * izrada prijedloga i temeljnih sastavnica politike marketinga,izrada marketinških planova,
    * implementacija informatičke tehnologije i e-poslovanja u poduzeće,
    * nadzor i kontrola cjelokupnog poslovanja tvrtke,
    * vođenje poslovnih pregovora,
    * zaključivanje poslovnih ugovora.

Dosadašnja iskustva VERN'a u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

U svom dosadašnjem radu VERN' je ostvario vrlo zapažene rezultate i uspjehe kako na poslovnom planu, tako i na području visokoškolskog stručnog i poduzetničkog obrazovanja.

Ekspertna skupina Sveučilišta Vaasa u Finskoj, koja je evaluirala program i djelovanje našeg visokog učilišta, posebno je istaknula njegovu kompetentnost za poduzetničku edukaciju, budući da je riječ o uspješnom poduzetničkom pothvatu samom po sebi.

VERN' se više godina za redom, prema službenim podacima o poslovanju te prema kriteriju novostvorene vrijednosti, nalazi među 1% najuspješnijih poslovnih subjekata u Hrvatskoj i jedina je visokoobrazovna ustanova u tom društvu. Uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, prema ISO 9001:2000., za koji je VERN' dobilo certifikat još u rujnu 2004., jasno pokazuje temeljne pravce i težišta razvoja VERN'a.

Studij je kompatibilan s vizijom razvoja VERN'a, a to je prerastanje u ugledno regionalno visoko učilište, koje će stvarati suvremeno i izvrsno obrazovane buduće poduzetnike – kreatore novih radnih mjesta u vlastitim, obiteljskim ili drugim poduzetničkim tvrtkama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

Ekonomija poduzetništva
na vrh