University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Ekonomija poduzetništva
Ekonomija poduzetništva

Troškovi studija - Ekonomija poduzetništva

Studij Ekonomija poduzetništva privatni je studij s pravom javnosti, a izvođenje se financira iz studentskih školarina i ostalih vlastitih izvora.
Studenti plaćaju školarinu prema shemi plaćanja koju izaberu prilikom upisa u sklopu Ugovora o studiranju u kojem su definirana međusobna prava i obaveze (ugovor se potpisuje na početku studija i/ili na početku svake akademske godine).

Studenti imaju sva studentska prava kao i ostali redovni studenti na državnim visokim učilištima (iksicu, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje, studentski servis i sl.)

Školarine

Školarina uključuje:

 • Administriranje upisa i studiranja na VERN'u, indeks
 • Nastavu prema nastavnom planu i programu
 • Osnovnu literaturu za svaki predmet (udžbenici i skripte)
 • Terensku nastavu (troškovi prijevoza i terenskog programa)
 • Uporabu nastavne i prezentacijske opreme (računala, video, projektori, grafoskopi i sl.)
 • Uporabu informatičkog sustava Ustanove (EduNeta)
 • Uporabu biblioteke i fakultetskog multi-media centra (cyber-cafe...)
 • Mentorstvo i dopunsku nastavu u slučajevima opravdane potrebe
 • Dva izlaska na ispit za svaki kolegij studija
 • Prijavu na međunarodno priznat ispit Sveučilišta Cambridge iz poslovnog engleskog jezika na kraju 3. godine studija, prema posebnom pravilniku
 • Nastavne materijale VERN’ove produkcije (pisane sažetke i podsjetnike za i sa predavanja i radionica, te skripte i sl.)
 • Svečanost dodjele diploma (izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.)
 • Program CARPE DIEM (korištenje sportskih objekata u terminima u najmu ustanove, posjete kazališnim predstavama, koncertima i sl.)

Školarinu* za studente koji se upisuju na VERN' u akademskoj godini 2017./18. moguće je ugovoriti na tri načina ovisno o dinamici dospijeća (jednokratno, semestralno i mjesečno).

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:

 • Postignutom uspjehu u prijemnom postupku
 • Odabiru modela školarine

Ovisno o ova dva parametra, a sukladno stipendijskom fondu, školarine iznose kako slijedi:

Kandidati koji na prijemnom ispitu ostvare od 301 do 350 bodova ili na državnoj maturi ostvare više od 780 bodova ulaze u VERN'ov stipendijski fond te, ovisno o modelu plaćanja, školarine iznose:

Modeli Jednokratna uplata dvokratna (semestralna) uplata 12 mjesečnih rata

Godišnji iznos školarine uz stipendiranje

19.950,00 21.000,00 22.050,00

Kandidati koji na prijemnom ispitu ostvare od 251, a manje od 301 bodova ili na državnoj maturi ostvare više od 680 bodova (a manje od 780) ulaze u stipendijski fond te, ovisno o modelu plaćanja, školarine iznose:

Modeli Jednokratna uplata dvokratna (semestralna) uplata 12 mjesečnih rata
Godišnji iznos školarine uz stipendiranje 26.600,00 28.000,00 29.400,00

Kandidati koji na prijemnom ispitu ostvare od 150, a manje od 251 bodova ili na državnoj maturi ostvare manje od 680 bodova, ovisno o modelu plaćanja, školarine iznose:

Modeli Jednokratna uplata dvokratna (semestralna) uplata 12 mjesečnih rata četverogodišnji model (jednokratno)
Godišnji iznos školarine 33.250,00 35.000,00 36.750,00  25.950,00

Detalje o prijavi na natječaj možete pronaći na sljedećem linku – Prijava na natječaj.

Za sva dodatna pitanja oko upisa, školarina i troškova studija pozivamo vas da se javite u Odjel za komunikacije: Ana Belić (ana.belic@vern.hr, 01.4881.832) i Matea Šumak (matea.sumak@vern.hr, 01.4881.833).

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

Ekonomija poduzetništva
na vrh