University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Odnosi s javnošću i studij medija
Odnosi s javnošću i studij medija

Uvod

Odnosi s javnošću (eng. public relations) neizostavni su segment ukupnog marketinškog miksa i poslovne strategije. Oni spadaju među vitalne funkcije poduzeća koje omogućuju uspješnost i održivost poduzeća na poslovnoj sceni, prvenstveno kroz pravilnu i transparentnu komunikaciju s ciljnim javnostima: poslovnim sektorom, zakonodavstvom, medijima, klijentima, lojalnim korisnicima i internom javnošću.

Struka odnosa s javnošću u Hrvatskoj svoj je procvat doživjela tek nakon 90-ih godina, ali su počeci njezina razvoja u nas primjetni još od 60-ih godina prošlog stoljeća. Naime, prvo radno mjesto Public Relations Managera postojalo je još 1964. godine u hotelu Esplanade.

Današnji stručnjaci za odnose s javnošću moraju posjedovati multidisciplinarna znanja iz područja komunikologije, ekonomije, marketinga, menadžmenta, politike, gospodarstva, sociologije i psihologije, a svakako su im potrebna i tehnološka znanja iz područja ICT-a i digitalnih komunikacija.

S evolucijom ljudske vrste, evoluira i način na koji ona komunicira, a stručnjaci za odnose s javnošću i medije moraju biti sigurna i čvrsta spona između organizacija, medija i građana.

Ovaj preddiplomski stručni studij studente stoga priprema za uspješno obavljanje poslova:

  • korporativnoga komuniciranja
  • kriznoga komuniciranja
  • marketinga
  • istraživanja poslovnih obavijesti
  • odnosa s javnošću u privatnim i javnim kompanijama i ustanovama
  • oglašavanja
  • političkoga komuniciranja
  • pripremanja sadržaja za internetske stranice
  • razvoja različitih komunikacijskih strategija upravljanja društvenim mrežama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

Odnosi s javnošću i studij medija
na vrh