University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Poslovna informatika
Poslovna informatika - o studiju - redovni studij

Redovni studij POINT

Studij

Naziv studija

Poslovna informatika

Izvođač Veleučilište VERN'

Vrsta / stupanj visokoškolskog obrazovanja

Trogodišnji preddiplomski stručni studij

Trajanje (akd. god. / semestara)

3 akademske godine / 6 semestara

Način studiranja

Redovni studij

Stručno zvanje

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike (bacc.inf.)

ECTS bodovi

180

Dopusnica

Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005.

Dokumenti

Izvješće, recenzija 1, recenzija 2 , dopusnica

Početak nastave

listopad 2018.

Moduli

1. Informatičke tehnologije
2. Poslovni procesi
3. Komunikacijska znanja i vještine
4. Matematika

Nastava

 

Broj sati redovne nastave po akad. god.

750

Način pohađanja nastave

Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana.
Dnevni angažman je 4-5 nastavnih sati u jednom od dva moguća termina:
- jutarnji od 8 do 13 sati
- popodnevni od 12 do 17 sati

Konzultacije

Intenzivni mentorski rad sa studentima uz dopunsku nastavu prema potrebi.

Specifičnost

Stimulativna nastava uz proaktivno i sukreatorsko djelovanje u obrazovnom procesu. Rad u malim studijskim grupama. Usmjerenost na praktičnu primjenu i provjerljivost svih usvojenih znanja i vještina. Nastava koncentrirana u istom turnusu tijekom cijele akademske godine što studentima omogućava lakše upravljanje svojim vremenom.

Dodatni certifikati

Ukoliko student zadovolji kriterije predmetnog nastavnika dobiva mogućnost međunarodnog certificiranja znanja poslovnog engleskog jezika (University of Cambridge - Business English Certificate - BEC)

Studijski program trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Poslovna informatika

Razlozi za pokretanje studija

U gospodarski razvijenom svijetu sintagma 'poslovanje brzinom misli' već dugo predstavlja dio gospodarske stvarnosti. Strelovit razvoj informatičkih tehnologija otvorio je prostor za napredovanje u svim područjima poslovanja, bez obzira radi li se o proizvodnji, edukaciji, financijskom sektoru ili državnoj upravi. Informatičke tehnologije primjenjene na odgovarajući način omogućavaju veću produktivnost, konkurentnost, dinamiku, transparentnost - ukratko učinkovitiju poslovnost. Efekti takvih poboljšanja redovito su izraženi dvoznamenkastim postocima. Potpuna informatizacija poslovanja postaje jedan od temeljnih uvjeta za sudjelovanje u međunarodnoj gospodarskoj utakmici i svi koji zaostaju, već sada bilježe značajne gubitke.

Studij Poslovne informatike modeliran je kao multidisciplinaran trogodišnji preddiplomski stručni studij koji obrađuje problematiku informatičkih tehnologija u interakciji s poslovnim procesima. Studij stavlja naglasak na operativno i praktično osposobljavanje dok su teoretska znanja zastupljena do razine potrebne za djelovanje s razumijevanjem.
Kombinacijom informatičkih i poslovnih disciplina, s odgovarajućim odnosom praktičnih i teoretskih znanja, profiliraju se stručnjaci operativci za primjenu informatičkih tehnologija u poslovnim procesima.

Procjena svrhovitosti studija poslovna informatika

Nedostatnost odgovarajuće ponude opisanog poslovnog profila koji bi skladno i funkcionalno objedinio informatičika i poslovna znanja na tržištu rada posebno se jasno može očitati iz sljedeća tri podatka:

 • Informatički stručnjaci u pravilu se zapošljavaju odmah po završetku studija dakle bez ili uz vrlo kratko čekanje na listama zavoda za zapošljavanje.
 • Informatički stručnjaci u RH po visini plaća spadaju među pet najbolje plaćenih struka.
 • Velika prisutnost stranih tvrtki i stručnjaka na informatičko-poslovnom tržištu RH ukazuje na nedostatak domaćih stručnjaka osposobljenih za primjenu informatičkih tehnologija u poslovnim procesima

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Kompetencije

 • Savjetovanje pri informatizaciji poslovnih procesa,
 • Projektiranje sustava informatičke potpore poslovnih procesa niže i srednje razine kompleksnosti,
 • Izvođenje, uvođenje i održavanje sustava informatičke potpore poslovnih procesa.

Poslovi
Korisnička razina

 • Napredna znanja i vještine za korištenje standardnih programa-alata (uredski paketi, uređivanje slika, programi za organizaciju vremena, programi za vođenje projekata, internetski servisi, izrada web stranica niske razine kompleksnosti i sl.)

Developer srednje razine

 • Poznavanje i razumijevanje programerskih koncepata, poznavanje programskih jezika: C, C++, C#, Visual basic
 • Poznavanje i razumijevanje koncepata baza podataka (napredno korištenje Access baza podataka i poznavanje SQL Server baza podataka),
 • Poznavanje i razumijevanje koncepata mreža računala i administraranja mreže

Developer s usmjerenjem (jedno od navedenih ili kombinacija, ovisi o izboru)

 • Srednja i napredna razina znanja i vještina planiranja, izrade i implementacije poslovnih aplikacija u Windows okruženju
 • Srednja i napredna razina znanja i vještine planiranja, izrade i implementacije Web aplikacija
 • Srednja razina znanja i vještina za poslove projektiranja, programiranja i administriranja baza podataka za poslovne procese
 • Srednja razina znanja poslova projektiranja i administriranja mreža računala

Dosadašnja iskustva VERN'a u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Nastavni program prvog pokrenutog studija Ekonomija poduzetništva, koji predstavlja okosnicu svih preddiplomskih studija, od početka je sadržavao 20% nastave iz informatičkih disciplina. Iako je bila riječ o značajnoj satnici, prepoznata je potreba da se studentima ponudi još jedan studijski program, koji će u većoj mjeri biti specijaliziran, te je tako pokrenut je stručni studij Poslovna informatika.

VERN' danas raspolaže s 30-ak nastavnika informatičkih disciplina s višegodišnjim nastavnim iskustvom, kompjuterskim laboratorijima te oko 150 računala namijenjenih studentima na nastavi i izvan nje.

Studij je kompatibilan s vizijom razvoja VERN'a, a to je prerastanje u ugledno regionalno visoko učilište, koje će stvarati suvremeno i izvrsno obrazovane buduće poduzetnike – kreatore novih radnih mjesta u vlastitim, obiteljskim ili drugim poduzetničkim tvrtkama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

Poslovna informatika
na vrh