University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Turizam - turistički i hotelski menadžment
Turizam - turistički i hotelski menadžment - o studiju - izvanredni studij

Izvanredni studij THM

Studij

Naziv studija

Turizam - turistički i hotelski menadžment

Izvođač Veleučilište VERN'

Vrsta / stupanj visokoškolskog obrazovanja

Troiplogodišnji preddiplomski stručni studij

Trajanje (akd. god. / semestara)

3,5 akademske godine / 7 semestara

Način studiranja

Izvanredni studij

Stručno zvanje

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije turističkog ili hotelskog menadžmenta (bacc.oec.)

ECTS bodovi

210

Dopusnica

Ministarstvo izdalo trajnu Dopusnicu za izvođenje studija dana 11.07.2007.

Početak nastave

listopad 2018.

Nastava

 

Broj sati redovne nastave po akad. god.

250

Način pohađanja nastave

Nastava se odvija tijekom 13 tjedana u semestru petkom i subotom. Petkom od 17,45 sati (4 školska sata u večernjem turnusu), te subotom od 9,00 do 16,00 sati.

Konzultacije

Prema dogovoru između studenta i profesora.

Specifičnost

Poseban naglasak na mentoriranom projektnom radu (konzultacije, seminarski radovi, ..)

Omogućena terenska nastava u svakom semestru u Hrvatskoj i inozemstvu.

Studijski program troipolgodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Turizam - turistički i hotelski menadžment

Razlozi za pokretanje studija

Pojačana konkurentnost na svim područjima privređivanja danas uvjetuje sve veću složenost upravljanja na svim razinama i u svim strukturama. Globalizacija, napredne tehnologije i sve brži način komunikacije uvjetuju potrebu sve veće stručnosti i znanja različitih disciplina pri donošenju odluka.

Turizam današnjice, bez obzira na povremene zastoje, ipak je u kontinuiranom rastu s utjecajem na niz gospodarskih i socijalnih područja. U takvom okruženju donošenje odluka u turizmu postaje sve složenije i s većim posljedicama na ukupnu kvalitetu života.

Procjena svrhovitosti studija Turizam - turističkog i hotelskog menadžmenta

Današnji razvoj turizma u Hrvatskoj pokazao je, da u usporedbi s nekim nama konkurentnim zemljama, nismo ostvarili moguće i poželjne rezultate od turizma s obzirom na resurse kojima raspolažemo. Hrvatski turizam danas karakterizira: zaostajanje u kvaliteti ukupnog turističkog proizvoda, izrazita prostorna koncentracija ponude, prenaglašena sezonalnost, devastacija turističkih resursa; što je velikim dijelom posljedica neodgovarajućeg upravljanja turizmom. U takvoj tržišnoj poziciji ljudski resursi i njihova znanja postaju nezamjenjivi, a odgovarajuće obrazovanje u tom igra ključnu ulogu.

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Po završetku studija studenti će steći znanja iz područja ekonomije, te turizma i hotelijerstva:

 • sposobnost primjena različitih mikroekonomskih principa u analiziranju problema
 • korištenje osnovnih principa ponašanja potrošača, tvrtki i tržišta u analizi trendova
 • ovladavanje terminologijom, osnovnim konceptima te suvremenim makroekonomskim teorijama
 • upoznavanje vještina verbalne i neverbalne komunikacije
 • vještine potrebne rukovoditeljima: vođenje, načini donošenja odluka, motiviranje, organiziranje i dr.
 • upoznavanje metoda vrednovanja potencijalnih i realnih turističkih atrakcija
 • upoznavanje tehnika vođenja dokumentacije o turističkim atrakcijama u turističkoj destinaciji
 • organiziranje djelotvorne zaštite od uništenja, oštećenja i neracionalnog korištenja turističkih destinacija
 • primjenu informacijskih tehnologija u turizmu
 • stjecanje znanja o načinima i mogućnostima upravljanja turizmom u destinaciji
 • stjecanje znanja i vještina primjene marketinga u stvaranju i održavanju uspješnih turističkih destinacija
 • stjecanje znanja neophodna za uspješno vođenje hotela i uvid u značaj kreativnosti i inovacija u poslovanju hotela
 • mogućnost procjene kvalitete i uloge dizajna u turizmu i hotelijerstvu
 • razumijevanje koncepta hotelskih informacijskih sustava i njihovog povezivanja s drugim sustavima u turizmu

Dosadašnja iskustva VERN'a u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

U svom dosadašnjem radu VERN' je ostvario vrlo zapažene rezultate i uspjehe kako na poslovnom planu, tako i na području visokoškolskog stručnog i poduzetničkog obrazovanja.

VERN' se više godina za redom, prema službenim podacima o poslovanju te prema kriteriju novostvorene vrijednosti, nalazi među 1% najuspješnijih poslovnih subjekata u Hrvatskoj i jedina je visokoobrazovna ustanova u tom društvu. Uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, prema ISO 9001:2000., za koji je VERN' dobio certifikat još u rujnu 2004., jasno pokazuje temeljne pravce i težišta razvoja VERN'a.

Studij je kompatibilan s vizijom razvoja VERN'a, a to je prerastanje u ugledno regionalno visoko učilište, koje će stvarati suvremeno i izvrsno obrazovane buduće poduzetnike – kreatore novih radnih mjesta u vlastitim, obiteljskim ili drugim poduzetničkim tvrtkama.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

TuristiÄŤki i hotelski menadĹľment
na vrh